آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox

زمان 30 شهریور ماه 1396
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
هزینه ثبت نام 75,000 تومان

آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند

کارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox

مدرس: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

An introduction to behavioral programming using MATLAB-Psychtoolbox Package (MRI, TMS, tES, EEG, & fNIRS

مباحث دوره :

  • - Introduction to psychophysics studies
  • - The basics of Psych Toolbox (PTB)
  • - Drawing basic shapes and dots
  • - Animating sound and movie
  • - Collect response and full Experiment

زمان: 30 شهریور ماه 1396 - از ساعت ۸ الی ۱۶

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه ثبت نام : 150/000 تومان
(هزينه با 50% تخفیف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز : 75000 تومان)

هزینه برای شرکت کنندگان در سمپوزیوم: 45000 تومان

واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.

شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:

IR360180000000000104319742