FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه تئوری و عملی تشریح مغز

زمان 28 و 29 آذر ماه
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 0 نفر
هزینه ثبت نام 300,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند:

کارگاه تئوری و عملی تشریح مغز

سر فصل :

تشریح تئوری و عملی سیستم عصبی مرکزی

آشنایی با ساختار عروقی مغز - آشنایی  با شکنج ها و لوب های مغزی - آشنایی با آناتومی سیستم لیمبیک و عناصر تشکیل دهنده آن - آشنایی با آناتومی هسته های قاعده ای - آشنایی با آناتومی مخچه - آشنایی با ساقه مغزی و اعصاب کرانیال

مدرس

دکتر عباس علی آقایی

عضو هیأت علمی گروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

با امتیاز بازآموزی

 زمان : 28 و 29  آذرماه 1398
ساعت :  9 الی 16
مکان : آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

 

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه ثبت نام : 300 هزار تومان (با 30 درصد تخفیف دانشجویی 210 هزار تومان)