آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

زمان 11، 12 و 13 مرداد 1396
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
هزینه ثبت نام 200,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

 کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

سرفصل ها و مدرسین:

روز اول: آموزش عملی ثبت سیگنال و پروتکل نویسی همراه با آموزش تولباکس cogent
دکتر میکاییلی(استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد)

روز دوم: مقدمه پردازش و حذف نویز سیگنال های مغزی
دکتر نصرآبادی(دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد)

روز سوم: مباحث پیشرفته در پردازش سیگنال های مغزی
دکتر نصرآبادی(دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد)

مخاطبین:

دانشجویان رشته های فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق و کامپیوتر وپزشکی و سایر علاقمندان رشته های مرتبط

ظرفیت کارگاه: محدود

زمان: 11، 12 و 13 مرداد 1396

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ هزار تومان
(با ۵۰% تخفیف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، ۲۰۰ هزار تومان )

واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.

شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:

IR360180000000000104319742