آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)

از این مطالب اولیه در مورد TMS که بگذریم حال از نظر فیزیولوژیک برای ما مهم است که این امواج چگونه بر روی نرون‌ها می تواند تاثیر گذارد.
در شکل سمت راست نمودار‌ها به ترتیب از بالا به پایین، تغییرات جریان کویل، میدان مغناطیسی پالس، آهنگ تغییر میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی القایی، جریان القایی در بافت در ...
با توجه به اینکه در امواج biphasicیا تمام سینوسی تا 60% از انرژی اولیه به خازن برمی گردد بنابراین برای شارژ مجدد خازن انرژی کمتری نیاز است که بهره‌وری انرژی دستگاه را بالا می برد و شارژ دوباره خازن سریعتر انجام می شود.
در قسمت قبل بیان شد که با استفاده از دستگاه TMS می توان میدان مغناطیسی در حدود 3 تسلا و شکل های موج متفاوتی ایجاد کرد.
با استفاده از دستگاه TMS و البته بسته به نوع دستگاه 4 نوع موج می توان تولید کرد.
TMS مخفف (Transcranial Magnetic Stimulation) یا تحریک مغناطیسی فراجمجمه ایست، که روشی غیر تهاجمی برای مطالعه مغز محسوب می شود.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading