آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بازدید جمعی از اساتید و متخصصین حوزه های نورولوژی، روانپزشکی، علوم اعصاب و ... از NBML پنجشنبه 16 دی ماه

بازدید جمعی از اساتید و متخصصین حوزه های نورولوژی، روانپزشکی، علوم اعصاب و ... از NBML پنجشنبه 16 دی ماه

روز پنج شنبه 16 دی ماه، جناب آقای دکتر جغتایی (متخصص علوم اعصاب) ، به همراه آقایان دکتر مهدوی (متخصص رادیولوژی)، دکتر انوری (پزشک متخصص)، دکتر نیلی (دکترای مهندسی برق)، دکتر عفت پناه (روان پزشکی کودک و نوجوان)، دکتر علیزاده (متخصص پرتو فیزیولوژی) و خانم ها، دکتر زارع (متخصص فیزیک)، دکتر بدرخواهان (متخصص طب سالمندی)، دکتر امیدی (متخصص قلب و عروق) و دکتر وهابی (متخصص نورولوژی) ضمن تشکیل جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر قدیری، معاون توسعه مدیریت و منابع از کلیه بخش های آزمایشگاه بازدید نمودند.

تصاویر (3)