FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری مغز در جراحی تومورهای مغزی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری قطب علمی جراحی مغز و اعصاب ایران و مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری در جراحی تومورهای مغزی را برگزار کرد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری قطب علمی جراحی مغز و اعصاب ایران و مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری در جراحی تومورهای مغزی را برگزار کرد. اسامی سخنرانان و موضوعات سخنرانی این سمینار که در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۸ در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد به شرح زیر می‌باشد:

  • دکتر علیرضا زالی و دکتر محمدرضا آی (افتتاحیه)
  • دکتر علیرضا زالی (اهمیت نقشه برداری در جراحی تومورهای مغزی)
  • دکتر سهراب شهزادی (اندیکاسیون‌ها و تکنیک استریوتاکسی در تومورهای مغزی)
  • دکتر امیرسعید صدیقی (نقش ترکتوگرافی در جراحی تومورهای مغزی)
  • دکتر افسون صدیقی (نقش ناوبری در جراحی تومورهای مغزی)
  • دکتر سعید اورعی یزدانی (نقش اسپکتروسکوپی fNIRS در جراحی تومورهای مغزی)
  • دکتر محمدرضا شاه محمدی (نقش EEG monitoring در جراحی تومورهای مغزی)
  • دکتر رضا جلیلی خشنود (نورومونیتورینگ در جراحی DBS)
  • دکتر سینا صالحی (الکتروکورتیکوگرافی در جراحی تومور مغزی)
  • این سمینار چهار ساعته دارای امتیاز بازآموزی برای گروه مخاطبین نیز بود.

تصاویر (2)

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading