آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP

زمان ۲۴ و ۲۵ مرداد ماه ، ۱۳۹۶
مکان آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز
هزینه ثبت نام 125,000 تومان

آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز برگزار ميكند:

کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP


مدرسین :

  • دکتر رضا خسرو آبادی: دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتر ستاره مختاری: دانشگاه شهید بهشتی
  • اقای سجاد فراشی: دانشگاه شهید بهشتی

زمان : ۲۴ و ۲۵ مرداد ماه ، ۱۳۹۶ ( ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸)

مکان: آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز

ظرفیت : 20 نفر

سرفصل مطالب کارگاه :

  • - معرفی شناخت و عملکردهای پایه شناختی
  • - اصول ارزیابی های شناختی با تاکید بر حافظه کاری و تصمیم گیری
  • - طراحی آزمونهای شناختی در محیط متلب با جعبه ابراز Psychtoolbox
  • - معرفی روش EEG و پتانسیل های فراخوانده مغزی
  • - ثبت داده EEG در حین انجام آزمون شناختی
  • - اصول حذف نویز از سیگنال های مغزی
  • - اصول پردازش سیگنال های مغزی در محیط متلب با جعبه ابزار EEGLAB

 

هزینه ثبت نام : 250/000 تومان
(هزينه با تخفیف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز : 125000 تومان)

واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.

شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:

IR360180000000000104319742