تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶
www.nbml.ir
توسعه‌ی همگرا در دانش و فناوری نقشه برداری مغز


سخن را با نام خدا آغاز می‌کنیم و سپاسگزاریم که توفیق انتشار پنجمین شماره از خبرنامه را در روزهای آغازین فصل زمستان بر ما ارزانی داشت. گستره‌ی مخاطبین و همچنين برنامه‌هاي آتي و در دست انجام، تاكيدي دوباره بر لزوم انتشار خبرنامه است، تا بتوانيم به سهم خود موجبات آشنایی و شناخت بیشتر مخاطبين از دانش مغز و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز را فراهم سازيم. در اين راستا اطلاع از نظرات سازنده‌ی شما همراه گرامی می‌تواند ما را در هرچه بهتر به انجام رساندن این مهم یاری نماید.

تازه‌های علم و فناوریرویدادها

ترویج و آموزش

      درسنامه‌های آزمایشگاه:

شناسنامه

  • کارگروه ترویج و آموزش آزمایشگاه ملی نقشه ‌برداری مغز
    • مدیریت ترویج و آموزش: دکتر حسین قدیری
    • • همکاران خبرنامه: ندا محمودی، شیما گلبرگ، سوسن کهزاد، زهرا قدیری، محمدجواد درویشی، مجتبی برزگر، محمدرضا خدایی، مهسا محجوب، عبدالله محمدیان