ورود / ثبت نام

نشست بهاره پژوهشگران حوزه نقشه برداری مغز 11 اردیبهشت 98‎

دکتر مریم احمدی
دکتر مریم احمدی
دکتری مدیریت و سلامت
محل کار:
دانشکده مدیریت و سلامت
maryamahmadi@gmail.com
دکتر محمدعلی احمدی پژوه
دکتر محمدعلی احمدی پژوه
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه امیرکبیر
pajouh@aut.ac.ir
دکتر حامد اختیاری
دکتر حامد اختیاری
دکتری علوم اعصاب شناختی
محل کار:
دانشگاه شهید بهشتی
h.ekhtiari@gmail.com
دکتر مهدی اخلاقی
دکتر مهدی اخلاقی
دکتری داروسازی هسته ای
محل کار:
مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
m_akhlaghi@sina.tams.ac.ir
دکتر حمیدرضا ادراکی
دکتر حمیدرضا ادراکی
رادیولوژییت
محل کار:
موسسه پزشکی تصویربرداری پارسیان
dredraki@gmail.com
دکتر سید امیرحسین بتولی
دکتر سید امیرحسین بتولی
دکتری تصویر برداری عصبی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
hosein_bat@yahoo.com
دکتر علی بنیادی نائبی
دکتر علی بنیادی نائبی
دکتری مدیریت بازرگانی
محل کار:
دانشگاه علم و صنعت ایران
bonyadi@iust.ac.ir
دکتر فریبا بهرامی
دکتر فریبا بهرامی
دکتری فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشگاه تهران
fbahrami@ut.ac.ir
دکتر محمود بی جن خان
دکتر محمود بی جن خان
دکتری زبان شناسی
محل کار:
دانشگاه تهران
mbjkhan@ut.ac.ir
دکتر میرسپهر پدرام
دکتر میرسپهر پدرام
دکتری جراحی دامپزشکی
محل کار:
دانشگاه تهران
mpedram@ut.ac.ir
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
tohidkhah@gmail.com
دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر مهدی تهرانی دوست
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
tehranid@sina.tums.ac.ir
مهدی ثریایی فر
مهدی ثریایی فر
دکتری مغز و اعصاب
جلال جلال شکوهی
جلال جلال شکوهی
رادیولوژیست
'jalaljalalshokouhi@hotmail.com
دکتر مسعود حاجی رسولی
دکتر مسعود حاجی رسولی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
محل کار:
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
m_hajirasouli@yahoo.com
دکتر محمودرضا حاجی قاسم
دکتر محمودرضا حاجی قاسم
دکتری نوروساینس
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
mhadjighassem@tums.ac.ir
ویدا خرسند
ویدا خرسند
دکتری توانبخشی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه شهید بهشتی
r.khosrowabadi@gmail.com
دکتر سمیده خویی
دکتر سمیده خویی
دکتری فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
skhoei@gmail.com
دکتر مهرداد دادگستر
دکتر مهرداد دادگستر
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه ازاد تهران مرکز
Mehrdad_dadgostar@yahoo.com
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
دکتری ارگونومی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
zakerian@sina.tums.ac.ir
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی
دکتری روانپزشکی
محل کار:
دانشگاه تهران
rrostami@ut.ac.ir
دکتر محمد رستمی
دکتر محمد رستمی
دکتری مهندسی برق- کنترل
محل کار:
دانشگاه تربیت مدرس
m_rostami@modares.ac.ir
دکتر مهتاب رمضانی
دکتر مهتاب رمضانی
دکتری علوم اعصاب
محل کار:
مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم
drramezani96@gmail.com
علیرضا زاهدی
علیرضا زاهدی
نقشه برداری مغز دانشگاه تهران
دکتر سید کمال الدین ستاره دان
دکتر سید کمال الدین ستاره دان
دکتری برق و مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه تهران
ksetareh@ut.ac.ir
دکتر حمید سلطاانیان زاده
دکتر حمید سلطاانیان زاده
دکتری مهندسی برق الکترونیک
محل کار:
دانشگاه تهران
hszadeh@ut.ac.ir
دکتر محمدباقر شمس الهی
دکتر محمدباقر شمس الهی
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه صنعتی شریف
mbshams@sharif.edu
دکتر زینب صالحی
دکتر زینب صالحی
دکتری مهندسی شیمی
محل کار:
دانشگاه تهران
zsalehy@ut.ac.ir
دکتر میرشهرام صفری
دکتر میرشهرام صفری
دکتری علوم اعصاب
محل کار:
دانشگاه شهید بهشتی
safari@sbmu.ac.ir
دکتر فواد صیدی
دکتر فواد صیدی
دکتری آسیب شناسی ورزشی
محل کار:
دانشگاه تهران
foadseiedi@ut.ac.ir
دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
دکتری یادگیری و کنترل حرکتی
محل کار:
دانشگاه تهران
shahzadtahmaseb@ut.ac.ir
دکتر پرویز عبدالمالکی
دکتر پرویز عبدالمالکی
دکتری فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشگاه تربیت مدرس
parviz@modares.ac.ir
دکتر زهرا عینالو
دکتر زهرا عینالو
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه آزاد -تهران شمال
zahra_einalou@yahoo.com
هادی غلام زاده
هادی غلام زاده
دکتری فیزیک پزشکی
دکتر حمیدرضا فاتح
دکتر حمیدرضا فاتح
دکتری طب فیزیکی و توانبخشی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
hr.fateh@gmail.com
دکتر منصور فاتحی
دکتر منصور فاتحی
رادیولوژیست
محل کار:
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
mansoor.fatehi@gmail.com
دکتر یوسف فکور
دکتر یوسف فکور
دکتری نوروساینس
 دکتر مریم فیروزی
دکتر مریم فیروزی
دکتر فرناز قاسمی
دکتر فرناز قاسمی
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
farnazghassemi@gmail.com
دکتر شهرام اویس قرن
دکتر شهرام اویس قرن
فلوشیپ آلزایمر
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
shogh2@yahoo.com
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا کاظمی
دکتری نوروساینس
محل کار:
موسسه آتیه
reza19kazemi@yahoo.com
دکتر کامران کاظمی
دکتر کامران کاظمی
دکتری برق
محل کار:
دانشگاه صنعتی شیراز
kazemi@sutech.ac.ir
دکتر صدیقه کهریزی
دکتر صدیقه کهریزی
دکتری فیزیوتراپی حرفه ای
محل کار:
دانشگاه تربیت مدرس
kahrizi20@yahoo.com
دکتر سحر کیانی
دکتر سحر کیانی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
محل کار:
پژوهشگاه رویان
sahar_kiani@royaninstitute.org
دکتر قاسم محمدخانی
دکتر قاسم محمدخانی
دکتری شنوایی سنجی و توانبخشی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
mohamadkhani@tums.ac.ir
دکتر محمد محمدزاده
دکتر محمد محمدزاده
دکتری مهندسی هسته ای- پرتوپرشکی
محل کار:
دانشگاه شهید بهشتی
mohammadzadeh.phd@gmail.com
دکتر حسن مروتی
دکتر حسن مروتی
دکتری بافت شناسی و علوم تشریح
محل کار:
دانشگاه تهران
hmorovvati@ut.ac.ir
دکتر سید محمد مزیدی
دکتر سید محمد مزیدی
دکتری بافت شناسی
محل کار:
سازمان انرژی اتمی ایران
smmazidy@yahoo.com
دکتر علیرضا موسوی
دکتر علیرضا موسوی
نورولوژیست
دکتر عبدالله موسوی
دکتر عبدالله موسوی
اورولوژیست
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
amoossavi@gmail.com
دکتر محمدمهدی میرباقری
دکتر محمدمهدی میرباقری
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
mehdi@northwestern.edu
دکتر داریوش نسبی تهرانی
دکتر داریوش نسبی تهرانی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه شاهد
nasrabadi@shahed.ac.ir
دکتر عباس نصیرایی مقدم
دکتر عباس نصیرایی مقدم
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
abbas.nasiraei@gmail.com
دکتر مصطفی نظری
دکتر مصطفی نظری
دکتری مهندسی مکانیک
محل کار:
دانشگاه صنعتی شاهرود
nazari.mes@gmail.com
دکتر میترا یوسف پور
دکتری مهندسی پزشکی
دکتری مهندسی مکانیک
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
yousefpour@yahoo.com

نظرات و پیشنهادات اساتید حاضر در این نشست

دکتر سلطانیان زاده (دانشگاه تهران):
 1. آزمایشگاه با همکاری پژوهشکده دانشهای بنیادی، ظرفیت خدمت رسانی را دو برابر کند.
 2. وظیفه اولویت بندی پروژه ها به ستاد محول شود،آزمایشگاه در جایگاه تصمیم گیری برای ارزیابی علمی نیست.
دکتر اسماعیلی نسب(دانشگاه تربیت مدرس):

از لحاظ مالی، لینک مناسبی بین آزمایشگاه و دانشگاهها وجود ندارد، به گونه ای که آزمایشگاه هزینه را از محقق دریافت میکند، درحالی که دانشگاه هزینه پژوهش را به موقع پرداخت نمی کند و این عدم همزمانی گاهی انجام پروژه را دچار تاخیر می کند.

خانم دکتر خوئی ( دانشگاه علوم پزشکی ایران):
 1. در ارتباط با سیستم چگونگی مشخص کردن اولویت انجام پروژه ها در آزمایشگاه، باید کمی تامل و بررسی کرد.
 2. بهتر است آزمایشگاه از نظر تجهیزات و منابع انسانی گسترش یابد، که صف ایجاد شده برای انتظار شروع آزمایش کمتر شود، زیرا اکثر پروژه ها، مربوط به مقاطع ارشد و دکترا هستند و برای دفاع عجله دارند.
دکتر ادراکی(دانشگاه شهید بهشتی):

در مورد معرفی بیماران به آزمایشگاه با توجه به وضعیت بیمار و لزوم انجام سریع تصویربرداری محدودیت وجود دارد، بعضی بیماریها به گونه ای است که پزشک معالج نمیتواند آنقدر صبر کند تا در آزمایشگاه نوبت به آن بیمار برسد.

پیشنهاد: استفاده از تجهیزات دیگر مراکز برای انجام پروژه ها در قالب انعقاد قرارداد با آنها

دکتر رضا کاظمی ( گروه آتیه درخشان ذهن ):

پیشنهاد: همکاری با شرکت های دانش بنیان برای اعتبار سنجی سیستم های مرتبط با نقشه برداری مغز تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان

دکتر علی بنیادی نایینی ( دانشگاه علم و صنعت ):
 1. توسعه ارائه خدمات در سایر حوزه ها و نورومارکتینگ
 2. افزایش برخی تجهیزات مانند Eye Tracker
دکتر محمد محمدزاده )دانشگاه شهید بهشتی ):

ارتباط بیشتر با وزارت بهداشت و توزیع لود کار بین بیمارستانها و سایر مراکز که تجهیزات مشابه دارند

دکتر میترا یوسف پور ( دانشگاه علوم پزشکی ارتش) :
 1. در نظر گرفتن همپوشانی داده ها و مشارکت آنها بین پروژه های مختلف
 2. یک کارگروه پروژه ها را بررسی کند و جهت جلوگیری از انجام آزمایشات تکراری راهکار ارائه دهد.
دکتر فریبا بهرامی (دانشگاه تهران):

تعریف شاخصهایی جهت اولویت بندی زمان انجام پروژه ها، مانند:
کار برد کلینیکی- مقاله- آیا فقط پژوهش است؟ و ...

دکتر فاتحی ( مسئول بایوبانک نقشه برداری مغز آزماشگاه ملی نقشه برداری مغز):
 1. آزمایشگاه پروتکل های استاندارد شده را به محققین تحمیل کند.
 2. برون سپاری خدمات
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان ( دانشگاه علوم پزشکی تهران):

پیشنهاد: حضور یک مشاور تسهیل گر اجرایی و یک مشاور علمی در آزمایشگاه

دکتر حامد اختیاری ( مرکز مطالعات مغز لوریت آمریکا ):

تلاش بیشتر برای صرفه جویی در زمان انجام آزمایشها

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری