ورود / ثبت نام

اطلاعات پژوهشگران حاضر در نشست بهارانه 23 فروردین 1397 (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر مرضیه ابراهیمی
دکتر مرضیه ابراهیمی
دکتری ایمنی شناسی
محل کار:
انستیتو رویان
marzieh.ebrahimi@gmail.com
دکتر حمید ابریشمی مقدم
دکتر حمید ابریشمی مقدم
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
moghadam@eetd.kntu.ac.ir
دکتر شهرام اخلاق پور
دکتر شهرام اخلاق پور
بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل کار:
رییس مرکز تصویر برداری پردیس نور
دکتر علیرضا اژدری
دکتر علیرضا اژدری
دکترای طراحی صنعتی و ارتباط چند رسانه ای
محل کار:
دانشگاه تهران
alireza.ajdari@ut.ac.ir
دکتر علی بنیادی نائینی
دکتر علی بنیادی نائینی
دکترای تخصصی رشته مدیریت بازرگانی
محل کار:
گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
Bonyadi.naeini@gmail.com
دکتر فریبا بهرامی بوده لالو
دکتر فریبا بهرامی بوده لالو
دکتری برق
محل کار:
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
fbahrami@ut.ac.ir
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Towhidkhah@aut.ac.ir
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتری نوروآناتومی ( دارای فلوشیپ علوم اعصاب ) 
محل کار:
رئیس دانشكده فناوريهای نوين دانشگاه علوم پزشكي ايران
mt.joghataei@yahoo.com
دکتر وحید چنگیزی
دکتر وحید چنگیزی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
changizi@tums.ac.ir
دکتر مسعود حاجی رسولی
دکتر مسعود حاجی رسولی
فیزیولوژی ورزشی
محل کار:
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
m_hajirasouli@yahoo.com
دکتر محمود رضا حاجی قاسم
دکتر محمود رضا حاجی قاسم
دکتری علوم اعصاب
محل کار:
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
mhadjighassem@tums.ac.ir
دکتر مصطفی حاجی نصراله
دکتر مصطفی حاجی نصراله
دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی
محل کار:
مدیر مرکز علوم و خدمات تخصصی حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه رویان
mostafah61@gmail.com
دکتر حسین حسن پور
دکتر حسین حسن پور
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
پژوهشگر مستقل
h.hassanpoor@aut.ac.ir
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
abharian1972@yahoo.com
دکتر سید عابد حسینی
دکتر سید عابد حسینی
دکتری مهندسی برق کنترل
محل کار:
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی
Hosseini.s.ir@ieee.org
دکتر امیر حسین بتولی
دکتر امیر حسین بتولی
دکتری تصویربرداری عصبی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
hosein_bat@yahoo.com
دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی
دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی
دکتری پاتولوژی
محل کار:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه گفتاردرمانی
khatoonabadi@tums.ac.ir
دکتر آناهیتا خرمی
دکتر آناهیتا خرمی
دکتری علوم اعصاب شناختی
محل کار:
مدیر بخش بازتوانی عصب روانشناختی کلینیک مغز و شناخت
khorramianahita@yahoo.com
دکتر سید مهدی خلیق رضوی
دکتر سید مهدی خلیق رضوی
دکتری علوم کامپیوتر و علوم اعصاب شناختی
محل کار:
پژوهشگاه رویان
s.mahdirazavi@gmail.com
دکتر  محمد علی خلیل زاده
دکتر محمد علی خلیل زاده
دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
Khalilzadeh@imamreza.ac.ir
دکتر سمیده خویی
دکتر سمیده خویی
دکتری بیوفیزیک
محل کار:
عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
khoei.s@iums.ac.ir
دکتر مهرداد دادگستر
دکتر مهرداد دادگستر
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه ازاد تهران مرکز
Mehrdad_dadgostar@yahoo.com
دکتر عادله دیوسالار
دکتر عادله دیوسالار
دکتری تخصصی بیوفیزیک
محل کار:
گروه آموزشی سلولی مولکولی دانشگاه خوارزمی
divsalar@khu.ac.ir
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
دکتری ارگونومي
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
zakerian@sina.tums.ac.ir
دكتر رضا رستمی
دكتر رضا رستمی
روانپزشک
محل کار:
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران
rezaros@gmail.com
دکتر امین رمضانی
دکتر امین رمضانی
دکتری مهندسی برق – کنترل
محل کار:
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
ramezani@modares.ac.ir
دکتر کمال الدین ستاره دان
دکتر کمال الدین ستاره دان
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و استاد تمام دانشکده برق دانشگاه تهران
ksetareh@ut.ac.ir
دکتر مهدی شفیعیان
دکتر مهدی شفیعیان
فوق دکتری مهندسی مکانیک
محل کار:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
shafieian@aut.ac.ir
 دکتر جمال شمس
دکتر جمال شمس
روانپزشک
محل کار:
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
J_shams@yahoo.com
دکتر مجتبی شمسی پور
دکتر مجتبی شمسی پور
دکتری شیمی تجزیه
محل کار:
رئیس انجمن شیمی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
m.shamsipur@razi.ac.ir
دکتر میر شهرام صفری
دکتر میر شهرام صفری
فوق دکتری علوم اعصاب
محل کار:
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی
safari@sbmu.ac.ir
دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
دکتری رفتار حرکتی
محل کار:
عضو هیئت علمی گروه يادگيري و كنترل حركتي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي پردیس البرز دانشگاه تهران
shahzadtahmaseb@ut.ac.ir
دکتر علی عامری
دکتر علی عامری
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
عضو هیئت علمی (استادیار) گروه مهندسی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
aliameri86@gmail.com
دکترعبدالحسین عباسیان
دکترعبدالحسین عباسیان
محل کار:
پژوهشگر غیر مقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی
abbnet@ipm.ir
دکتر پرویز عبدالمالکی
دکتر پرویز عبدالمالکی
دکتری فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشگاه تربیت مدرس
parviz@modares.ac.ir
دکتر کوروش عبدالهی فرد
دکتر کوروش عبدالهی فرد
متخصص بورد رادیولوژی
محل کار:
عضوهيات مديره انجمن راديولوژي ايران
Kabdollahifard@yahoo.com
دکتر محمد علی عقابیان
دکتر محمد علی عقابیان
دکتری فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
oghabian@sina.tums.ac.ir
دکتر فرناز قاسمی
دکتر فرناز قاسمی
دکتري مهندسي پزشکي بیوالکتریک
محل کار:
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ghassemi@aut.ac.ir
دکتر کامبیز قائمی اسکویی
دکتر کامبیز قائمی اسکویی
دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
محل کار:
استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
kambiz_osgouie@ut.ac.ir
دکتر محمد قدیری وصفی
دکتر محمد قدیری وصفی
روانپزشک
محل کار:
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ghadiri_mohamad@yahoo.com
دکتر حمید کربلایی اقاجان
دکتر حمید کربلایی اقاجان
محل کار:
استادیار محیط های هوشمند، بینایی کامپیوتری دانشگاه صنعتی شریف
aghajan@sharif.edu
دکتر صدیقه کهریزی
دکتر صدیقه کهریزی
دکتری فیزیوتراپی
محل کار:
دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی
Kahrizis@modares.ac.ir
دکتر هما محمدصادقی
دکتر هما محمدصادقی
روانپزشک و روان‌درمانگر
محل کار:
عضو هیئت علمی و استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
hovida@yahoo.com
دکتر محمد میکائیلی
دکتر محمد میکائیلی
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه شاهد
mikaili@shahed.ac.ir
دکتر سعید محمودیان
دکتر سعید محمودیان
دکتری تخصصی علوم اعصاب شنوایی و الکتروفیزیولوژی از آلمان
محل کار:
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
mahmoudian.s@iums.ac.ir
دکتر بهادر مکی آبادی
دکتر بهادر مکی آبادی
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و پژوهشکده فن آوری های نوين در پزشکی
makkiabadib@gmail.com
دکتر مریم نوروزیان
دکتر مریم نوروزیان
متخصص نورولوژی
محل کار:
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
maryam.noroozian.mn@gmail.com
دکتر محمدرضا نیلی پور طباطبایی
دکتر رضا نیلی پور طباطبایی
متخصص عصب شناسی زبان
محل کار:
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
rnilipour@gmail.com
دکتر یاسمین والی
دکتر یاسمین والی
دکتری دامپزشکی
محل کار:
گروه جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکی تهران
yvali@ut.ac.ir
دکتر هادی ویسی
دکتر هادی ویسی
دکتری مهندسی کامپیوتر, دانشگاه صنعتی شریف
محل کار:
استادیار دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران
h.veisi@ut.ac.ir
دکتر حسن هاشمی
دکتر حسن هاشمی
بورد تخصصی رادیولوژی
محل کار:
گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hashemi_mic@yahoo.com
دکتر علی یونسی
دکتر علی یونسی
دکتری تخصصی علوم اعصاب
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده فناوریهای نوین پزشکی - گروه علوم اعصاب ومطالعات اعتیاد
a-yoonessi@tums.ac.ir

نظرات و پیشنهادات اساتید حاضر در این نشست

دکتر مسعود حاجی رسولی
دکتر مسعود حاجی رسولی
با سلام
خواهشمند است در صورت امکان با توجه به اهمیت موضوعات اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی موجود در جامعه، کمیته های تخصصی ایجاد شود؛ مثلاً در زمینۀ ”اعتیاد“ و یا اختلالات رفتاری نظیر ”ایدز“ کمیته های ویژه ای تشکیل شود تا بتوان پژوهشگران علاقمند به این موضوعات را هدایت کرد.
 
بی نام
بی نام
- در صورت امکان در بخش هزینه ها تجدید نظری صورت گیرد که هزینه های انجام خدمات کمتر شود و همچنین پرداخت بعد از انجام پروژه صورت گیرد.
- امکان انجام مطالعات پایۀ حیوانی هم هم فراهم گردد.
- بانک دادۀ قابل دسترس همگان ایجاد شود.
 
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتر پیمان حسنی ابهریان
به عنوان مدیر کلینیک مغز و شناخت با دارا بودن امکانات پژوهشی حوزۀ تصویربرداری مغزی و دسترسی بالینی به مراجعین، آمادۀ همکاری مشترک چندمرکزی با آزمایشگاه هستیم.
 
دکتر سید عابد حسینی
دکتر سید عابد حسینی
- تشکیل شعبه ای از آزمایشگاه در استان خراسان رضوی
- تهیۀ بانک داده
 
دکتر کامبیز قائمی اسکویی
دکتر کامبیز قائمی اسکویی
از خدمات آزمایشگاه بسیار راضی هستم. پروژه در مورد تعلیم هوش مصنوعی برای شبیه سازی عملکرد ارادۀ مغزی انجام شده با EEG
 
دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی
دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی
تقسیم بندی به علوم مختلف از جمله توانبخشی، علوم پایه، ...
- آزمایشگاه وارد مجموعه های پزشکی و محققین رشته های مختلف شود و معرفی خدمات بدهد، در خصوص یک بازاریابی فعال
- حلقه اول بسیاری از مطالعات بحث های ارزیابی شناختی است که باید تقویت و راه اندازی شود.
- مثل مجله که ادیتور های مختلف دارد آزمایشگاه می تواند در حوزه های مختلف مسئولین مختلف داشته باشد که ارتباطات را بیشتر کنند.
 
دکتر مریم نوروزیان
دکتر مریم نوروزیان
- تقویت جنبه ای بالینی
- آزمایشگاه نوروسایکولوژی راه اندازی شود
- Integration اطلاعات راه اندازی DataBase
- راه اندازی Post Document Neuroimaging در مرکز برای درمانگران
- در حال حاضر گزارش های بالینی کیفی بوده ومیزان اعتماد به آنها کم است.
- تشکر از آزمایشگاه
- پیشنهاد: باید مکانیزمی برای ایجاد Integration بین داده ها ایجاد شود.
- اینجا می تواند علاوه بر تصویربرداری Provider سرویس های دیگر باشد.
- به عنوان فعال آزمایشگاه می تواند در خصوص Patient selection مشاوره بدهد.
- حلقه گمشده بینscience basic science and clinical را معرفی می کنیم.
 
بی نام
بی نام
با تشکر از برگزاری رویداد، بسیار مفید بود؛ اگر فرصت معرفی بسیار کوتاه در اختیار همۀ حاضران قرار می-گرفت تا زمینۀ کار مشترک بین گروه های مختلف با آشنایی حضار با یکدیگر بهتر فراهم می شود.
 
دکتر کمال الدین ستاره دان
دکتر کمال الدین ستاره دان
- جذب بودجۀ مختص برگزاری مسابقات تحقیقاتی در زمینۀ علوم شناختی در سطوح کارشناسی و ارشد و دکتری با ارائۀ جایزه های علمی و مادی
- تعریف پروژه های کاربردی برای مراکز مورد نیاز
 
دکتر حمید ابریشمی مقدم
دکتر حمید ابریشمی مقدم
- لطفاً تلاش در جهت تجهیز آزمایشگاه به دستگاه MRI 7 تسلا با جدیت انجام شود.
- لطفاً تلاش در جهت تجهیز آزمایشگاه به دستگاه های چندشیوه ای مثل PET-MRI و مانند آن انجام شود.
- لطفاً تلاش در جهت آرشیو دسترسی باز داده ها به جدیت انجام شود؛ البته با رعایت حقوق محققینی که این داده ها را در قالب پروژه های پژوهشی اخذ نموده اند.
- حداکثر تلاش برای ارائۀ تحقیقات قابل توجه به پژوهشگران انجام شود.
- مساعدت و همکاری در زمینۀ اخذ مجوزهای اخلاقی با قوت ادامه یابد.
- تلاش جدی در خصوص ایجاد پایگاه های دادۀ بزرگ انجام شود.
- تلاش جدی برای ایجاد شعبات آزمایشگاه در استان های مستعد انجام شود.
- به سمت دریافت یک دستگاه MRI هفت تسلاحرکت کنیم. با جدیت این نیاز را دنبال کنند، در حق کشور جفا نکنید.
- مواجه شدن با بحث Big data
- سمپل سایز ها کوچک است و باید به این مشکل فکر کنند، چه مسئولین آزمایشگاه وچه مسئولین کشوری تلاش کنند به سمت big data بروند.
- بحث دستگاه های ترکیبی ؛ خواهشمندم از آزمایشگاه به سمت دستگاه های ترکیبی حرکت کنند. (PET_MRI/ SPECT_MRI)
- به فکر ایجاد شعب آزمایشگاه در استان های مهم کشور باشند، باید تسهیل کنیم و همه احساس خدمت رسانی مد نظر باشد نه سودآوری
- در بحث مجوز های اخلاقی همکاری کنند به خصوص برای دانشکده های علوم پایه وفنی
- بحث Openaccess
 
دکتر جمال شمس
دکتر جمال شمس
با توجه به لزوم و اهمیت آشنایی دانشجویان undergraduate با پژوهش و نقش ایشان در آیندۀ پژوهشی کشور، پیشنهاد می کنم مرکز در دانشگاه ها جلسات آشنایی ابتدایی برگزار نموده تا دانشجویان علاقمند جذب گردند.
 
دکتر گلناز بغدادی
دکتر گلناز بغدادی
- درخواست از افرادی که در مرکز داده ثبت می کنند که داده های ثبت شده را تحت استانداردهای تعریف شده و رعایت اصول اخلاقی در پایگاهی قرار دهند تا افراد در حوزه های مختلف بتوانند از داده-های ثبت شده استفاده های مختلف نمایند.پ
- ایجاد یک فضای مجازی برای بارگذاری اطلاعات افراد در حوزه های مختلف جهت ایجاد تبادل اطلاعات بین رشته ای
- برگزاری وبینارهای هفتگی جهت انتقال دانش در حوزه های مختلف
- تعریف پروژه های تیمی و دعوت از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برای آشنایی با حوزه های علوم شناختی و کارآموزی این افراد
 
دکتر صدیقه کهریزی
دکتر صدیقه کهریزی
ضمن تشکر از همکاری کارشناسان، مسئولان و اساتید محترم مرکز که با خوشرویی و برخوردهای صمیمانۀ خود زمینۀ ایجاد طرح های مشترک و بین رشته ای را فراهم آورده اند،
- ارائۀ کارگاه اخلاق پزشکی چه در عمل ارزیابی و چه در پژوهش و انتشار خصوصاً در پژوهش های با دستگاه های این مرکز در بررسی مغز انجام می شود، ضرورت دارد با توجه به اهمیتی که امروزه در این حوزه وجود دارد.
- ارائۀ کارگاه های الکتروبیوگرافی نیز برای دانشجویان می تواند مؤثر باشد که به عنوان کسی که بیست سال است در حوزۀ EMG کار می کنم، فقدان دانش کافی دانشجویان در این حوزه به خوبی احساس می شود؛ و چون یکی از دستگاه های این مرکز برای ثبت است، می تواند مؤثر باشد که در ادامه تلفیق آن با سایر دستگاه ها است.
 
خانم دکتر ملاعباسی
خانم دکتر ملاعباسی
با توجه به مراجعات قبلی در زمینۀ انجام پروژه تقاضامندیم که،
- زمان تشکیل پرونده برای انجام آنالیزها تسریع گردد.
- کارشناسان توان تحلیل آنالیز داده های MRI (T1 & T2) را داشته باشند تا مشتری در این زمینه سردرگم نگردد.
- با توجه به اینکه بودجۀ دانشگاه ها بسیار محدود می باشد، هزینۀ مربوط به انجام آزمایش ها کمتر شود.
- وجود مشاوره ها برای آنالیز داده ها
 
دکتر هادی ویسی
دکتر هادی ویسی
- ایجاد شبکه بین اساتید مرتبط در آزمایشگاه و حاضر در این جلسه
- کم کردن زمان فاصله بین درخواست و وقت داده شده از طرف آزمایشگاه
- کاهش هزینه و تعرفه ها
- پیشنهاد 1: جمع آوری این افراد در کنار همدیگر می تواند شبکه همکاری ایجاد کند.
- برای همکاری مشترک: اگر این امکان وجود داشته باشد که افراد حاضر در جلسه تک تک خودشان را معرفی کنند.
- در بعضی مقاطع زمانی به علت ازدحام آزمایش ها، گرفتن وقت مناسب مشکل بوده است.
 
دکتر کوروش عبدالهی فرد
دکتر کوروش عبدالهی فرد
- تشکیل حوزۀ مشاورت مهندسی برای بالینی ها
- تشکیل حوزۀ مشاورت بالینی برای مهندسین برای جلوگیری از دوباره کاری و هرزکاری
- تسهیل دسترسی به منابع مالی پژوهشی
- جستجوی منابع کاری خارجی در ایران (همکاری های بین المللی بازاریابی با ترکیه، آذربایجان، عراق و ... و همچنین همکاری های علمی با اروپا)
- آزمایشگاه سرمایه ملی است و فرصت بی بدیل برای ارتقای علوم شناختی
- آثار حالت ها، افکار و رفتار ها را در مغز دنبال می کنند.
- هر کدام از دوستان می توانند در قسمت های مختلف (کنش شمالی، رفتار شناسی، اثربخشی و تحریک مغزی) کار کنند.
- آزمایشگاه مرکز مشاوره برای بخش بالینی قراردهد تا پروژه ها به جمع بندی و پیشرفت بهتری برسند.
 
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی
- تدوین گایدلاین علمی-تکنیکی برای خدمات قابل ارائه به پژوهشگران (نحوۀ طراحی و ارائۀ task، آنالیز داده ها و کاربرد)
- هزینه برای طرح های پزوهشی-نظری جهت تدوین و مرور پیشینۀ رو ش های در حال ارائه از جنبه های نظری، نقاط قوت، نقاط ضعف، نکات قابل توجه در اجرای آزمایش و ...
 
دکتر مصطفی حاجی نصرالله
دکتر مصطفی حاجی نصرالله
تشکر فراوان در خصوص همکاری های فراوان و بی نظیر،
- خرید دستگاه 7 تسلا
 
دکتر حسین حسن پور
دکتر حسین حسن پور
با تشکر از زحمات کلیۀ دوستان،
- روش های تصویربرداری سلولی، نورونی و حتی آستروسیتی بسیار لازم و ضروری خواهد بود.
- ترکیب روش های ثبت سلولی و تصویربرداری هم بسیار ضروری است.
- فراهم سازی شرایط اجرای سناریوهای مختلف جهت مطالعات رفتاری هم مفید خواهد بود.
- وجود تیم های مشاوره ای با تخصص های مختلف به صورت مقیم در آزمایشگاه جهت خط دهی و جهت-دهی بستر پروژه ها نیز مفید خواهد بود.
- ایجاد بستر داده های عظیم (Big Data) قبل از جمع آوری دیتا ضروری است.
 
دکتر محمد علی خلیل زاده
دکتر محمد علی خلیل زاده
ابتدا از ایجاد آزمایشگاه تشکر دارم. قطعاً برکات و دستناوردهای این مجموعه جزو تأثیرگذارترین و ماندگارترین اقدامات کشور عزیزمان در حوزۀ مغز و اعصاب و علوم شناختی خواهد شد. امید است این حرکت همچنان رو به رشد و پیشرفت باشد.
 
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتر فرزاد توحیدخواه
- در خصوص اطلاعات و داده ها: درصد زیادی از آنها در سطح بین المللی و استاندارد نیستند. دانشجویان و پژوهشگران با روش های استاندارد آشنا نیستند.
- ثبت های اینجا را organize کنیم به صورت پایگاه داده برای محققینی که دسترسی ندارند. (1. استاندارد سازی 2. دسترسی ملی)
- بحث مالی مهم است. طرح های ملی را می توان با مشارکت دانشگاه های مختلف (شورای عتف صندوق حمایت از پژوهشگران وحمایت ستاد) مطرح کرد.
- روال عادی صندوق حمایت بعضی طرح ها را حمایت نمی کند مگر آنکه آزمایشگاه حامی آنها باشد.
تحقیقات را به سمت کاربردی شدن و نیازهای روزمره مردم ببریم، خواهش از همکاران دانشگاهی و آزمایشگاه این است که تحقیقات این حوزه را تقویت کنند.
 
دکتر محمدرضا نیلی پور طباطبایی
دکتر محمدرضا نیلی پور طباطبایی
- سه دهه روی Clinical linguistics Neurel کار شده است.
- کاربرد تصویربرداری روی بحث زمان.
امروز تیمی که قرار است با دانشجوی ایشان کار کنند مشخص شود و پایلوت در هفته آینده گرفته شود.
 
دکتر بنیادی
دکتر بنیادی
- در تکنولوژی هایی که در آینده مطرح هستند، Neurobussines بسیار مهم است.
- رویکرد به این سمت برود که هرآنچه در اینجا انجام می شود بتواند در آینده درآمد کسب کند.
- توجه به حوزه Sicence Social با رویکرد فعالانه در انتخاب افرادی که توانایی رهبری دارند و پست های کلیدی
- در چهار تکنولوژی NBIC فعلا علوم شناختی عقب تر است. در این شبکه همکاری تکنولوژی های مختلف بتوانند به همدیگر کمک کنند.
 
دكتر رضا رستمی
دكتر رضا رستمی
- همکاران همراه و خوش اخلاق آزمایشگاه
- رویکردهای تلفیقی TMS-FMRI/ TMS-EEG تقویت شوند.
- اشکالات وارد به ساختار آزمایشگاه کمبود نیروی متخصص به روز است.
- بحث مدیریت دانش است. آیا مدیریت دانش در یک سال گذشته انجام شده است؟
حضور کارشناسانی مانند دانشجویان دکتری فارغ التحصیل شده برای کمک به پیشرفت آزمایشگاه
 
دکتر شریف زاد
دکتر شریف زاد
- در زمینه سلول درمانی گلیوبلوستاما کار می کنند و از خدمات آزمایشگاه راضی هستند.
- پیشنهاد : 1. خرید دستگاه هفت تسلا 2. تشکیل بانک داده 3. آزمایش های انسانی در اینجا برتری دارد. بهتر است که برای آزمایش های حیوانی نیز محل یا فرصتی اختصاص داده شود.
- یک مشاور رادیولوژیست اگر باشد می تواند محقق از حضور ایشان استفاده کند.
 
دکتر علیرضا اژدری
دکتر علیرضا اژدری
- ارتباط بین Appliedsiccnc و Humanity نیز پرداخته شود.
-پیش فرض های نظری و فلسفی و شناختی را از یاد نبریم، ما با زیر ساخت های آزمایشگاه به کدام سمت از مهندسی انسان پیش می رویم.
 
دکتر یاسمین والی
دکتر یاسمین والی
- ما در دامپزشکی به یک مرکز احتیاج داریم که برای معاینه بیماران خودمان به ما کمک کند.
 

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری