FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برنامه سخنرانی ها و پنل های چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020)

جهت مشاهده تصاویر در سایز اصلی، روی آنها کلیک نمایید.

چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020) چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020) چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020) چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020)