آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کمیته علمی سمپوزیوم (سخنرانان و داورها)

دبیر کمیته علمی

دکتر غلامعلی حسین زاده
دکتر غلامعلی حسین‌زاده
معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز

بخش EEG

دکتر محمد باقر شمس الهی
دکتر محمد باقر شمس‌اللهی
عضو هیات علمی دانشگاه شریف
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
دکتر محمد میکائیلی
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
دکتر بهادر مکی آبادی
دکتر بهادر مکی‌ آبادی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بخش fNIRS

دکتر کمال الدین ستاره دان
دکتر کمال‌الدین ستاره‌دان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر جواد صفایی
دکتر جواد صفایی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد دادگستر
دکتر مهرداد دادگستر
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر زهرا عینالو
دکتر زهرا عینالو
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

بخش Neuroimaging

دکتر محمدعلی عقابیان
دکتر محمدعلی عقابیان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر عماد فاطمی زاده
دکتر عماد فاطمی زاده
عضو هیات علمی دانشگاه شریف
دکتر منصور فاتحی
دکتر منصور فاتحی
عضو هیات مدیره‌ی انجمن EuSoMII اروپا
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا خسروآبادی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر امیرحسین بتولی
دکتر امیرحسین بتولی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر الهه یارقلی
دکتر الهه یارقلی
دکتری مهندسی پزشکی
دکتر وحید ملکیان
دکتر وحید ملکیان
دکتری مهندسی پزشکی
دکتر حمیدرضا سلیقه راد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا آخوندی اصل
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا ناظم زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید مهدی خلیق رضوی
انستیتو رویان
دکتر حمید لطیفی
دانشگاه شهید بهشتی

بخش تحریک مغزی (TMS/tES)

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتر فرزاد توحیدخواه
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا کاظمی
معاون پژوهش کلینیک روانشناسی گروه آتیه درخشان ذهن
دکتر گلناز بغدادی
دکتر گلناز بغدادی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتر پیمان حسنی ابهریان
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی و مدیر کلینیک مغز و شناخت

بخش پزشکی هسته ای

دکتر محمدرضا آی
دکتر محمدرضا آی
رییس سمپوزیوم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر پردیس غفاریان
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بخش پردازش سیگنال و تصویر

دکتر حمید سلطانیان زاده
دکتر حمید سلطانیان‌زاده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر عماد فاطمی زاده
دکتر عماد فاطمی‌زاده
عضو هیات علمی دانشگاه شریف
دکتر حمید ابریشمی مقدم
دکتر حمید ابریشمی مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر
دکتر کامران کاظمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

بخش نوروساینس

دکتر حامد اختیاری
عضو هیات علمی دپژوهشکده علوم شناختی
دکتر سینا صالحی
دکتر سینا صالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتر پیمان حسنی ابهریان
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی و مدیر کلینیک مغز و شناخت
دکتر محمدرضا ابولقاسمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر رضا راجی مهر
محقق پسادکتری دانشگاه MIT
دکتر مریم وزیری
دکتر فرشته معتمدی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر میر شهرام صفری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

بخش نوروسرجری/نورولوژی

دکتر سهراب شهزادی
دکتر سهراب شهزادی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر گیو شریفی
دکتر گیو شریفی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر محمد حسین حریرچیان
دکتر محمد حسین حریرچیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد غفرانی
دکتر محمد غفرانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مریم نوروزیان
دکتر مریم نوروزیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بخش روانشناسی/روانپزشکی

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی
دانشگاه تهران
دکتر سید حمیدرضا نقوی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران