آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کمیته علمی سمپوزیوم (سخنرانان و داورها)

دبیر کمیته علمی

دکتر غلامعلی حسین زاده
دکتر غلامعلی حسین‌زاده
معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز

بخش EEG

دکتر محمد باقر شمس الهی
دکتر محمد باقر شمس‌اللهی
عضو هیات علمی دانشگاه شریف
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
دکتر محمد میکائیلی
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
دکتر بهادر مکی آبادی
دکتر بهادر مکی‌ آبادی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بخش fNIRS

دکتر کمال الدین ستاره دان
دکتر کمال‌الدین ستاره‌دان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر جواد صفایی
دکتر جواد صفایی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد دادگستر
دکتر مهرداد دادگستر
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر زهرا عینالو
دکتر زهرا عینالو
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

بخش MRI

دکتر محمدعلی عقابیان
دکتر محمدعلی عقابیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عماد فاطمی زاده
دکتر عماد فاطمی زاده
عضو هیات علمی دانشگاه شریف
دکتر هوشنگ امیری
دکتر هوشنگ امیری
دانشگاه آمستردام هلند
دکتر حبیب زایدی
دکتر حبیب زایدی
دانشگاه ژنو سوییس
دکتر منصور فاتحی
دکتر منصور فاتحی
عضو هیات مدیره‌ی انجمن EuSoMII اروپا
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا خسروآبادی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر امیرحسین بتولی
دکتر امیرحسین بتولی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شاهین نصر
دکتر شاهین نصر
دانشگاه هاروارد آمریکا
دکتر حامد نیلی
دکتر حامد نیلی
محقق پسادکتری، دانشگاه آکسفورد
دکتر الهه یارقلی
دکتر الهه یارقلی
دکتری مهندسی پزشکی
دکتر وحید ملکیان
دکتر وحید ملکیان
دکتری مهندسی پزشکی

بخش تحریک مغزی (TMS/tES)

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتر فرزاد توحیدخواه
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا کاظمی
معاون پژوهش کلینیک روانشناسی گروه آتیه درخشان ذهن
دکتر گلناز بغدادی
دکتر گلناز بغدادی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتر پیمان حسنی ابهریان
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی و مدیر کلینیک مغز و شناخت

بخش پزشکی هسته ای

دکتر محمدرضا آی
دکتر محمدرضا آی
رییس آزمایشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر Zang-Hee Cho
دکتر Zang-Hee Cho
مرکز تحقیقات نوروساینس دانشگاه سوون کره
دکتر حبیب زایدی
دکتر حبیب زایدی
دانشگاه ژنو سوییس

بخش پردازش سیگنال و تصویر

دکتر حمید سلطانیان زاده
دکتر حمید سلطانیان‌زاده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر عماد فاطمی زاده
دکتر عماد فاطمی‌زاده
عضو هیات علمی دانشگاه شریف
دکتر حمید ابریشمی مقدم
دکتر حمید ابریشمی مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر
دکتر سعید صانعی
دکتر سعید صانعی
دانشگاه ساری انگلستان

بخش نوروساینس

دکتر حسن عشایری
دکتر حسن عشایری
عضو هیات علمی دانشگاه ایران
دکتر سینا صالحی
دکتر سینا صالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتر پیمان حسنی ابهریان
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی و مدیر کلینیک مغز و شناخت

بخش نوروسرجری/نورولوژی

دکتر سهراب شهزادی
دکتر سهراب شهزادی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر گیو شریفی
دکتر گیو شریفی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمد حسین حریرچیان
دکتر محمد حسین حریرچیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد غفرانی
دکتر محمد غفرانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مریم نوروزیان
دکتر مریم نوروزیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بخش روانشناسی/روانپزشکی

دکتر علی نقوی
دکتر علی نقوی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر اسماعیل شاهسوند انانلو
دکتر اسماعیل شاهسوند انانلو
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران