آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سخن رئیس سمپوزیوم

دکتر محمدرضا آی

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز با هدف ایجاد همگرایی بیشتر در توسعه علوم و فناوری های نقشه برداری مغز و بروز رسانی اطلاعات پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه در مهرماه 1397 برگزار خواهد شد. از ویژگی های بارز این سمپوزیوم علاوه به تخصصی بودن آن در حوزه نقشه برداری مغز می توان به اجماع متخصصین و پزشکان مرتبط در یک رخداد واحد اشاره نمود.

با توجه به استقبال اولین سمپوزیوم در سال گذشته این تجربه کسب شد که می توان با تمرکز بیشتر روی مباحث علمی مشترک در بخش نقشه برداری مغز ، نیازهای پژوهشی را در زمینه ترویج و شناسائی پتانسیل های موجود کشور به اساتید، دانشجویان، محققین و نیز علاقه مندان معرفی نمود.

خوشبختانه در سال جدید با تنوعی بیشتر در برنامه ها و همچنین در مباحث و علاوه بر آن در برنامه های جانبی از جمله جشنواره پژوهش و فناوری نقشه برداری مغز، امید است شرکت کنندگان به قدر کافی از این رویداد بهره مند گردند.

هدف کلان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، ارتقای موقعیت ایران در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و تقویت توان رقابتی پژوهشگران و فناوران در حوزه نقشه برداری مغز است.

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز با شعار "همگرایی پژوهش و فناوري نقشه برداري مغز " به تبادل اطلاعات و ارتقاء این حوزه پس از دومین سالگرد تاسیس این آزمایشگاه خواهد بود.

از تمامی اساتید، اندیشمندان، متخصصین، پژوهشگران و دانشجویان عزیز صمیمانه دعوت می نماییم تا با اشتراک گذاشتن توانمندی های خود در این رویداد بزرگ، ما را یاری رسانند و بتوانیم گامی دیگر در راستای توسعه علوم نقشه برداری مغز برداریم.