آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

7 اسفند

کارگاه کاربردهای TMS در تحقیقات علوم اعصاب توانبخشی عصبی و نورولوژی

2 اسفند

هشتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

27 بهمن

سمپوزیوم یک روزه اهمیت رادیولوژی در نقشه برداری مغز

8 بهمن

کارگاه ارزیابی و تشخیص اختلالات خواب: با رویکرد علوم اعصاب شناختی

5 بهمن

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

5 بهمن

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

22 آذر

هفتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

7 آذر

کارگاه بین المللی دوره مقدماتی QEEG و ERP

25 آبان

کارگاه یک روزۀ آشنایی با تحریک مغناطیسی مغز(TMS)

25 آبان

کارگاه دو روزۀ نظریۀ ذهن