آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

18 اردیبهشت

کارگاه دو روزه نوروفیدبک ( مشهد )

17 اردیبهشت

کارگاه یک روزه کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ - مشهد

16 اردیبهشت

کارگاه مهارتی تصویربرداری پیش کلینیکی MRI

15 اردیبهشت

کارگاه دو روزه EEG-ERP ( مشهد )

15 اردیبهشت

مدرسه بهاره علوم شناختی

13 اردیبهشت

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

6 اردیبهشت

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

23 فروردین

کارگاه یک روزه آموزشی مدل‌سازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز

16 اسفند

اولین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

14 اسفند

اولین دوره مهارتی دو روزه آشنایی با TMS and navigation system