آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

18 مرداد

کارگاه یک روزه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

17 مرداد

کارگاه یک روزه ارزیابی پلاستیسیته ی مغز با استفاده از fMRI و DTI

11 مرداد

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

11 مرداد

کارگاه ردیابی چشم

1 مرداد

کارگاه مهارتی اصول فیزیک MRI، کاربردهای آن و اصول اخذ داده در MRI

28 تیر

کارگاه یک روزه TMS

21 تیر

دومین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

19 تیر

دوره مهارتی آشنایی با مبانی تئوری و عملی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک(fNIRS)

14 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing