آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

4 اردیبهشت

کارگاه دو روزه آموزش ثبت الکترومیوگرافی سطحی (EMG) و آنالیز داده هاي آن، توسط نرم افزار Matlab

14 اردیبهشت

کارگاه یک روزه بین المللی نورومارکتینگ

15 اردیبهشت

کارگاه پردازش سریع در علوم اعصاب (High-performance computing in neuroscience)