آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

2 اسفند

دوره دو روزه تئوری عملی آموزش مبانی نقشه برداری مغز

8 اسفند

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

16 اسفند

TMS و کاربردهای آن در تحقیقات علوم اعصاب، توانبخشی عصبی، روانشناسی و نورولوژی

28 فروردین

جشنواره کشوری دانش آموزی مغز و شناخت