آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

17 مهر

کارگاه سه روزه مقدماتی تئوری و عملی تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و MRS

23 آبان

رویکرد شواهد-بنیان در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی بر مبنای نقشه مغزی (QEEG): از دیتای خام تا گزارش بالینی

29 آبان

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI