آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

6 تیر

کارگاه بین المللی آشنایی با روش های تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی، پژوهشی و مطالعات شناختی آن

6 تیر

نهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

13 تیر

کارگاه عملی آمار در محیط نرم افزار R روش های کاربردی در علوم شناختی

14 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

21 تیر

دومین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

28 تیر

کارگاه یک روزه TMS

18 مرداد

کارگاه یک روزه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

25 مرداد

کارگاه نحوه نگارش یک مقاله علمی موفق با رعایت اصول در تحقیق در حوزه علوم شناختی