آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

25 مرداد

کارگاه نحوه نگارش یک مقاله علمی موفق با رعایت اصول در تحقیق در حوزه علوم شناختی

1 شهریور

کارگاه اصول جمع آوری وپردازش سیگنالهای الکتریکی مغز

1 شهریور

ششمین مدرسه تابستانه دانش آموزی مغز و شناخت

6 شهریور

دوره مهارتی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

12 شهریور

کارگاه سه روزه آنالیز دیتای MRI و fMRI با استفاده از نرم افزارهای Matlab وFreesurfer ، ویژه مدرسه تابستانه شیراز

12 شهریور

دومین مدرسه تابستانه علوم شناختی با محوریت پردازش داده در شیراز