آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

16 بهمن

سومین کارگاه دو روزه مبانی پردازش سیگنال های حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

30 بهمن

کارگاه TMS و کاربردهای آن در تحقیقات علوم اعصاب، توانبخشی عصبی، روانشناسی و نورولوژی

30 بهمن

کارگاه آشنایی با فناوری طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

1 اسفند

کارگاه آشنایی با یادگیری ماشین و کاربرد آن در علوم اعصاب

7 اسفند

کارگاه اصول طراحی تکالیف شناخت

8 اسفند

کارگاه نورومارکتینگ: شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری

8 اسفند

کارگاه ثبت و پردازش سیگنال الکترومیوگرافی ( EMG)

14 اسفند

کارگاه یک روزه ارزیابی پلاستیسیته ی مغز با استفاده از fMRI و DTI

21 اسفند

کارگاه دو روزه تئوری و عملی نوروفیدبک