FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

16 مرداد

نشست هم اندیشی بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

27 تیر

کارگاه دو روزه مبانی علوم شناختی و مغز

27 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

19 تیر

سیزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

29 خرداد

سومین نشست علمی کارگروه علوم اعصاب شناختی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

29 خرداد

اولین نشست کارگروه مهندسی عصبی

22 خرداد

سومین نشست کارگروه نورواسپرت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

21 خرداد

کارگاه کاربرد MRI و پروتکل های نوین در بررسی تشنج های مقاوم به درمان

8 خرداد

نشست کارگروه نوروسایکولوژی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

8 خرداد

سومین نشست کارگروه نورومارکتینگ شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران