آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

10 مرداد

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)

10 مرداد

کارگاه مهارتي آشنائي با پروتکل جديد ام آر آي در تشخيص ايسكمي حاد در شش دقيقه

6 مرداد

کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی

14 تیر

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS)

31 خرداد

کارگاه مهارتی MRI

23 خرداد

پنجمین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

10 خرداد

کارگاه یک روزه مهارتی tDCS /tACS شامل: تئوری اصول دستگاه و آموزش عملی تحریک الکتریکی مغز

10 خرداد

کارگاه دو روزه مهارتی MRI

4 خرداد

آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان

28 اردیبهشت

کارگاه دو روزه آشنایی مبانی تئوري و عملی MRS در نوروایمیجینگ