آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

7 آذر

کارگاه بین المللی دوره مقدماتی QEEG و ERP

25 آبان

کارگاه یک روزۀ آشنایی با تحریک مغناطیسی مغز(TMS)

25 آبان

کارگاه دو روزۀ نظریۀ ذهن

23 آبان

کارگاه نظری مهارتی MRI

11 آبان

کارگاه یک روزۀ تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز (tES)

4 آبان

کارگاه بین المللی ارزیابی و تشخیص اختلالات ADHD

6 مهر

کارگاه یک روزه " نگارش مقاله علمی موفق در زمینه علوم اعصاب و نقشه برداری مغز "

4 مهر

کارگاه 4 روزه ی آنالیز دیتای fMRI با استفاده از FreeSurfer و Matlab

1 مهر

کارگاه حذف آرتیفکت و آنالیز سیگنالهای EEG/MEG ضبط شده همزمان با تحریک عمقی و قشری مغز

30 شهریور

کارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox