FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

20 آذر

کارگاه آموزش مبانی و کاربردهای سیستم طیف نگاری مادون قرمز نزدیک fNIRS

19 آذر

کارگاه آنلاین آنالیز داده های تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی

15 آذر

طراحی و آنالیز مطالعات تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، با هدف شبکه های مغزی در اعتیاد

13 آذر

کارگاه آموزشی ردیاب چشمی و کاربردهای آن در نقشه برداری مغز

21 آبان

نورومدولاسیون بر پایه واقعیت مجازی و ابزارهای تکنولوژی عصبی

13 مهر

شانزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG ( مقدماتی )

23 شهریور

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری کلینیک مغز و شناخت ،گروه علمی سیناپس و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار میکند:

1 مرداد

کارگاه آموزشی اصول طراحی و متدولوژی یک پژوهش در مطالعات Longitudinal نقشه برداری مغز

21 اسفند

کارگاه دو روزه تئوری و عملی نوروفیدبک

14 اسفند

کارگاه یک روزه ارزیابی پلاستیسیته ی مغز با استفاده از fMRI و DTI