آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

18 دی

کارگاه نیم روزه نحوه طراحی و نوشتن پروپوزال تحقیقاتی برای گرنتهای بین المللی

11 دی

کارگاه دو روزه تئوری_عملی اصول و مبانی فیزیک MRI و کاربرد آن در تصویربرداری مغز

4 دی

پانزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

4 دی

نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

28 آذر

کارگاه تئوری و عملی تشریح مغز

27 آذر

کارگاه یک روزه توانبخشی عصب روانشناختی در اختلالات رفتاری خواب

6 آذر

انجمن عصب روان شناسی ایران با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

29 آبان

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

23 آبان

رویکرد شواهد-بنیان در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی بر مبنای نقشه مغزی (QEEG): از دیتای خام تا گزارش بالینی

21 آبان

چهارمین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز