آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

24 مرداد

دهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

22 مرداد

دومین دوره مهارتی دو روزه آشنایی با TMS and navigation system

20 مرداد

چهارمین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی

18 مرداد

کارگاه یک روزه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

17 مرداد

کارگاه یک روزه ارزیابی پلاستیسیته ی مغز با استفاده از fMRI و DTI

11 مرداد

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

11 مرداد

کارگاه ردیابی چشم

1 مرداد

کارگاه مهارتی اصول فیزیک MRI، کاربردهای آن و اصول اخذ داده در MRI

28 تیر

کارگاه یک روزه TMS

21 تیر

دومین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی