آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

6 آذر

انجمن عصب روان شناسی ایران با همکاری آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

29 آبان

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

23 آبان

رویکرد شواهد-بنیان در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی بر مبنای نقشه مغزی (QEEG): از دیتای خام تا گزارش بالینی

21 آبان

چهارمین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

11 آبان

دوره آموزشی بین المللی رویکردهای نوین تصویربرداری دستگاه عصبی

1 آبان

کارگاه سه روزه مقدماتی تئوری و عملی تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و MRS

1 آبان

سخنرانی با موضوع: تفکر انتقادی: رویکرد نوروپسیکولوژیک

24 مهر

سومین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

24 مهر

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران برگزار می کند: دومین کارگاه از سری کارگاه های شاخه دانشجویی

23 مهر

پنجمین سمینار بین رشته ای دانشجویی