آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

26 مرداد

سومین مدرسه تابستانه علوم شناختی با محوریت تحریک مغزی

26 مرداد

کارگاه سه روزه تجزیه و تحلیل داده های MRI و fMRI با نرم افزار Freesurfer

16 مرداد

نشست هم اندیشی بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

15 مرداد

دومین جلسه از سلسله جلسات مشاوره حضوری توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

3 مرداد

سلسله جلسات مشاوره حضوری توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

27 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

27 تیر

کارگاه دو روزه مبانی علوم شناختی و مغز

19 تیر

سیزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

29 خرداد

سومین نشست علمی کارگروه علوم اعصاب شناختی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

29 خرداد

اولین نشست کارگروه مهندسی عصبی