آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

14 اسفند

کارگاه یک روزه ارزیابی پلاستیسیته ی مغز با استفاده از fMRI و DTI

8 اسفند

کارگاه نورومارکتینگ: شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری

8 اسفند

کارگاه ثبت و پردازش سیگنال الکترومیوگرافی ( EMG)

7 اسفند

کارگاه اصول طراحی تکالیف شناخت

5 اسفند

ششمین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

1 اسفند

کارگاه آشنایی با یادگیری ماشین و کاربرد آن در علوم اعصاب

30 بهمن

کارگاه TMS و کاربردهای آن در تحقیقات علوم اعصاب، توانبخشی عصبی، روانشناسی و نورولوژی

30 بهمن

کارگاه آشنایی با فناوری طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

29 بهمن

پنجمین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

16 بهمن

سومین کارگاه دو روزه مبانی پردازش سیگنال های حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی