آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

24 بهمن

دوازدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

11 بهمن

کارگاه دو روزه تئوری و عملی نوروفیدبک

14 دی

کارگاه معرفی و کاربرد آزمون های ارزیابی کارکرد های عالی لوب فرونتال مغز

6 دی

چهارمین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

29 آذر

کارگاه تئوري و عملی تصویربرداری پرفیوژن MRI

22 آذر

کارگاه یک روزه آشنایی با روش ردیابی چشم

22 آذر

کارگاه نکات مهم در انجام مطالعات fMRI

21 آذر

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG

13 آذر

کارگاه آموزشی غربالگری، ارزیابی و تشخیص مشکلات حافظه در بزرگسالان و سالمندان

6 آذر

سومین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران