FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارها ( پیش رو )

9 اسفند

پیش پردازش سیگنال EEG با استفاده از نرم افزار EEGlab

12 اسفند

روش های انتخاب ویژگی و کاربردها، در نوروایمیجینگ

14 اسفند

مقدمه ای بر ثبت و پردازش سیگنال های وابسته به رخداد (ERP)

14 اسفند

آشنایی با مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک و روند اخذ داده fNIRS

18 اسفند

بهره­ گیری از مدل­های یادگیری عمیق در تشخیص مراحل آلزایمر

19 اسفند

آشنایی با ابزارهای یادگیری عمیق در محیط MATLAB

23 اسفند

انواع سکانسهای MRI

25 اسفند

بررسی اجمالی آزمون عصب روانشناختی کن تب (CANTAB) و کاربرد آن در بالین و تحقیق