FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارها ( پیش رو )

31 اردیبهشت

سازماندهی کارکردهای اجرایی گرم و سرد در مغز: مدل مبتنی بر شبکه پیش پیشانی-کمربندی در تحقیقات علوم اعصاب شناختی

7 خرداد

کارکردهای اجرایی گرم و سرد در مغز و شبکه پیش-پیشانی-کمربندی: اهمیت در اختلالات روانپزشکی

31 خرداد

چرا تحقیقات هوش مصنوعی در تصاویر پزشکی به پالایش اطلاعات نیاز دارد؟

19 تیر

ملاحظات پژوهشی در تحقیقات مربوط به تحریک غیرتهاجمی مغز: تحریک الکتریکی مغزی (قسمت ۱)