FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارها ( گذشته )

14 اسفند

مقدمه ای بر ثبت و پردازش سیگنال های وابسته به رخداد (ERP)

14 اسفند

آشنایی با مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک و روند اخذ داده fNIRS

9 اسفند

پیش پردازش سیگنال EEG با استفاده از نرم افزار EEGlab

4 اسفند

کاربرد سایبرنتیک و آشوب در پردازش سیگنالهای حیاتی

4 اسفند

مفهوم هوش و بررسی آزمون ریون 2 به عنوان ازمون هوش

2 اسفند

کاربرد سایبرنتیک و آشوب در پردازش سیگنالهای حیاتی

30 بهمن

وبینار فیزیولوژی مغز و شناخت در ارتباط با چرخه های شبانه روزی و اهمیت آن در تحقیقات تحریک مغزی

29 بهمن

کاربردهای یادگیری ماشین در پردازش سیگنالهای پزشکی

28 بهمن

کاربرد های VR در علوم اعصاب

23 بهمن

وبینار آخرین اخبار از تحریک الکتریکی مستقیم مغز (tDCS)