آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

هدف از ست آپ اندازه گیری این است که تا حد امکان سیگنال های بیولوژیکی را تمیز (با حداقل نویز ممکن) اندازه گیری کند، بدون اینکه تعاملات قابل توجهی با وسیله اندازه گیری داشته باشد.
اکثر سیستم های استخراج را می توان به قطعات آنالوگ و دیجیتال تقسیم کرد...
ضبط مناسب داده برای پردازش سیگنال امری ضروری است. در هر ست آپ ضبط، دستگاه های متصل شده بهم و متصل شده به فرایند بیولوژیکی یک مجموعه ای را به نام زنجیره اندازه گیری تشکیل می دهند.
در طول این درسنامه، ما تکنیک های پردازش سیگنال را با سیگنال های واقعی بررسی خواهیم کرد.
ماهیت سیگنال های زیستی آنالوگ است (به عنوان مثال، به طور پیوسته هم در دامنه و هم در زمان).
فعالیت تک نورون ها می تواند با استفاده از میکروالکترودهایی با قطر نوک تقریبا یک میکرومتر ثبت شود.
پس از شناساندن ابعاد سر فرد به دستگاه یا در اصطلاح Registration فرد می‌توانیم کویل را روی سر فرد نمایش دهیم و نقاط مربوط به تحریک مغناطیسی و هدف را روی سر فرد نشان دهیم.
در اولین مرحله، نرم افزار از ما می‌خواهد که روش و فرمت تصاویر را انتخاب کنیم.
کویل در ابتدای جلسه کالیبره می شود. برای این کار صفحه ای وجود دارد که روی کویل قرار میگیرد، مرکز و خطوط روی صفحه با خطوط روی کویل در مقابل دوربین منطبق می‌شود.
در ابتدا باید چیدمان صندلی را طوری انتخاب نمود که تمام ابزار در طول جلسه در میدان دید دوربین قرار گیرد.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو