آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (45)

17 اردیبهشت 1397 211 بازدید
ایده در اینجا این است که می بایست داده های کافی در یک اسکن تنها برای بازسازی تمام برش های دو بعدی داشته باشیم.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (44)

17 اردیبهشت 1397 255 بازدید
پس از آشنائی با شکل تصاویر وزنی در دیفیوژن و نقشه های آن، حال باید دانست که هنگامی که یک توالی حساس به انتشار برای یک کنتراست مناسب انتخاب می شود، باید یک طرح کدگذاری فضایی انتخاب شود.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (43)

17 اردیبهشت 1397 223 بازدید
طبق فرمول های گفته شده برای اندازه گیری ضریب انتشار، نیاز به حداقل دو حلقه مغناطیسی با گام مختلف است ( اگر چه بیش از دو به دقت بیشتری منتج می گردد) که میرایی آنها در یک توالی محاسبه شود.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (42)

17 اردیبهشت 1397 266 بازدید
بطور خلاصه در ADC Map: مناطق تاریک: انتشار آب کندتر - موانع زیاد برای حرکت و یا افزایش ویسکوزیته در نواحی مربوطه مناطق روشن: پخش آب سریع تر، شدت پیکسل متناسب با میزان انتشار تشخیص احتمالی: سکته MCA چپ

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (41)

17 اردیبهشت 1397 181 بازدید
همانطور که در قسمت های پیش گفته شد، ضایعاتی که بر روی تصاویر DWI روشن هستند، همه محدودیت انتشاری ندارند.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (40)

17 اردیبهشت 1397 265 بازدید
در عوض، مناطقی با انتشار افزایش یافته "بسته به اثر T2 و شدت دیفیوژن" ممکن است نسبت به پارانشیم طبیعی مغز DWI سیگنال بالاتر، برابر یا کمتر، در ADC کمتر و درeADC بیشتری داشته باشند.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (39)

17 اردیبهشت 1397 140 بازدید
عدم فعالیت پمپ سدیم_پتاسیم و سایر پمپ های یونی: شامل از دست دادن شیب یونی در سراسر غشاء، جابجائی آب خالص از فضای خارج سلولی به فضای...

پردازش تصاویر fMRI - قسمت هفتم

17 اردیبهشت 1397 348 بازدید
FreeSurferیک بسته نرم افزاری قدرتمند برای پردازش تصاویر آناتومیک MRI است. اگرچه این برنامه ذاتا برنامه پردازش داده fMRI نیست، با این حال به تازگی برای کمک به پردازش تصاویر fMRI بسیار استفاده می شود.

پردازش تصاویر fMRI - قسمت ششم

17 اردیبهشت 1397 239 بازدید
AFNI (که مخفف Analysis of Functional Neuro Imagesاست) از جمله اولین نرم افزار‌های پردازش تصاویر fMRI است و توانسته مخاطب های زیادی را جذب کند.

پردازش تصاویر fMRI - قسمت پنجم

17 اردیبهشت 1397 222 بازدید
FSL (که مخفف FMRIB Software Library است) ، در سال های اخیر به خاطر روش های آنالیز جدیدش، محبوبیت زیادی به دست آورده است.