آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

به غیر از مقدار هر واکسل، مهم است که بتوانیم دیگر اطلاعات در مورد عکس را ذخیره کنیم که در اصطلاح به آن فرا داده یا metadata گفته می شود.
مهمترین نکته درخصوص کاربرد نمایش عددی اطلاعات این است که اگر اطلاعات با فرمت عددی مناسب ذخیره نشوند ممکن است از بخشی از اطلاعات از دست رود.
بسیاری از عملیاتی که بر روی داده fMRI اعمال می شوند شامل تبدیل تصاویر می شوند. در این بخش، ما به مرور عملگر های پایه ای پردازش تصویر که در جنبه های مختلف آنالیز داده fMRI مهم هستند، می پردازیم.
مهمترین پیش نیاز لازم برای آنالیز داده fMRI، داشتن پایه قوی در آمار و احتمالات است. بدون این دانش، تقریبا درک تمام مفاهیم کلیدی آنالیز داده fMRI برای شما دشوار خواهد بود.
بلوک دیاگرام زیر روند مهمترین بخش های آنالیز داده fMRI را نشان می دهد. این روند در بین نرم افزار های مختلف ممکن است متفاوت باشد، مثلا در SPM، نرمالایز کردن مکانی قبل از آنالیز آماری اتفاق می افتد در حالیکه در FSL، به نتایج بدست آمده از آنالیز آماری اعمال می شود.
با توجه به اینکه بسته های نرم افزاری زیادی برای آنالیز داده fMRI وجود دارد (جدول 1)، چگونه می توان نرم افزار مناسب را انتخاب کرد؟
تبدیل سیگنال پیوسته در زمان نیز باید گسسته شود (نمونه برداری). برای به دست آوردن نمایش نمونه قابل اعتماد از یک سیگنال پیوسته، فاصله نمونه برداری (TS) یا ...
تبدیل آنالوگ به دیجیتال (ADC) را می توان به عنوان اعمال یک شبکه بر یک سیگنال پیوسته بیان کرد که در آن سیگنال هم در دامنه و هم زمان گسسته می شود.
هدف تقویت در قسمت آنالوگ، افزایش سطح سیگنال برای مطابقت با محدوده ADC است.
اندازه گیری پتانسیل های زیستی ساده نیست، زیرا الکترودها خودشان مقاومت و ظرفیت قابل توجهی را تشکیل می دهند (شکل 1)، معمولا به عنوان امپدانس الکترود نشان داده شده است.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو