آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

در شکل سمت راست نمودار‌ها به ترتیب از بالا به پایین، تغییرات جریان کویل، میدان مغناطیسی پالس، آهنگ تغییر میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی القایی، جریان القایی در بافت در ...
در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، راستای محور ممان های مغناطیسی هسته ای بصورت تصادفی قرار می گیرد و در نتیجه اثر همدیگر را خنثی کرده و میدان مغناطیسی خارجی صفر می شود.

الکتروانسفالوگرافی (3)

18 بهمن 1395 598 بازدید
جریان‌های اولیه درون‌غشایی، جریان‌های ثانویه یونی در طول غشای سلول در فضای داخل‌سلولی و خارج‌سلولی ایجاد می‌نماید. بخشی از این جریان‌ها که در فضای خارج‌سلولی جریان می‌یابند به طور مستقیم مسئول تولید پتانسیل‌های میدان هستند
مواردی که جهت انجام یک آزمون تحریک الکتریکی لازم است: 1- انتخاب و آماده کردن الکترود ها: در این روش ها برای اعمال جریان، از الکترودهای با اشکال و ابعاد مختلفی استفاده می شود. مواد استفاده شده به شرح زیر می باشند.
NIR اطلاعات آناتومیک به ما نمی دهد اما مانند EEG, MEG با استفاده از آناتومی سر می تواند به ما نشان دهد که در کدام قسمت از مغز افزایش سیگنال داریم.
با توجه به اینکه در امواج biphasicیا تمام سینوسی تا 60% از انرژی اولیه به خازن برمی گردد بنابراین برای شارژ مجدد خازن انرژی کمتری نیاز است که بهره‌وری انرژی دستگاه را بالا می برد و شارژ دوباره خازن سریعتر انجام می شود.
در ساده ترین حالت، یک آزمون تشدید مغناطیسی، به ترتیب شامل قراردادن نمونه ها در یک میدان مغناطیسی خارجی (B0) برای جهت دادن ممنتوم زاویه ای هسته ها، بکار بردن ...
هنگام عبور نور از درون بافت دو پدیده جذب و پراکندگی رخ می دهد. برخی از مواد فیزیولوژیک که جاذب نور نیز می باشند، با عبور نور تغییر غلظت نمی دهند از این مواد می توان به آب ،ملانین و بیلی روبین اشاره کرد.
در قسمت قبل بیان شد که با استفاده از دستگاه TMS می توان میدان مغناطیسی در حدود 3 تسلا و شکل های موج متفاوتی ایجاد کرد.
با استفاده از دستگاه TMS و البته بسته به نوع دستگاه 4 نوع موج می توان تولید کرد.