آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (9)

24 فروردین 1396 251 بازدید
همانطور که در درسنامه قبلی اشاره شد، شیمینگ به معنای تصحیح غیریکنواختی موجود در میدان مغناطیسی اصلی می باشد.

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (9)

24 فروردین 1396 236 بازدید
tRNS نیز شکلی از tACS می باشد، اما با اینکه توسعه زیادی پیدا نکرده است اما نتایج اولیه آن دلگرم کننده بوده است.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (9)

24 فروردین 1396 285 بازدید
میدان مغناطیسی تولید شده در کویل قادر است از بافت های با مقاومت بالا، مانند پوست، چربی و استخوان بدون ایجاد گرم شدگی در بدن عبور نماید و
به طور کلی نتایج مطالعات نشان می دهد که انتخاب طول موج مناسب به نوع تحلیل و فرضیات ما بستگی دارد.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (10)

24 فروردین 1396 263 بازدید
در یک میدان مغناطیسی یکنواخت که در آن شدت میدان مغناطیسی در سرتاسر بافت مورد مطالعه یکسان است همه پروتون ها با فرکانس یکسانی رزونانس می کنند و
انتخاب طول موج مناسب که بتواند بهترین آشکارسازی را از اکسی و دئوکسی داشته باشد به عواملی نظیر تعداد طول موج های مورد استفاده، نوع ماده تحت تابش و تعداد و نوع کروموفرهای موجود در آن بستگی دارد.

الکتروانسفالوگرافی (8)

03 فروردین 1396 436 بازدید
امواج آلفا در محدوده‌ی 8 تا 13 هرتز قرار می‌گیرند. دامنة موج آلفا متغير است، اما اغلب در بزرگسالان کمتر از 50 ميکروولت است.

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (8)

03 فروردین 1396 455 بازدید
یکی از روش های tES اعمال جریان به شکل متناوب می باشد. یکی از تفاوت های عمده tDCS با tACS در این است که در جریان متناوب اعمال جریان سینوسی خواهد

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (8)

03 فروردین 1396 381 بازدید
آنچه در شکل زیر می‌بینید می‌تواند موجب فهم بهتر چگونگی توزیع میدان در کویل ها شود. در این شکل توزیع میدان در دو کویل شبیه سازی شده است.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو