آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

پس از شناساندن ابعاد سر فرد به دستگاه یا در اصطلاح Registration فرد می‌توانیم کویل را روی سر فرد نمایش دهیم و نقاط مربوط به تحریک مغناطیسی و هدف را روی سر فرد نشان دهیم.
در اولین مرحله، نرم افزار از ما می‌خواهد که روش و فرمت تصاویر را انتخاب کنیم.
کویل در ابتدای جلسه کالیبره می شود. برای این کار صفحه ای وجود دارد که روی کویل قرار میگیرد، مرکز و خطوط روی صفحه با خطوط روی کویل در مقابل دوربین منطبق می‌شود.
در ابتدا باید چیدمان صندلی را طوری انتخاب نمود که تمام ابزار در طول جلسه در میدان دید دوربین قرار گیرد.
حال ازین اطلس‌ها در سیتم هدایتگر چه استفاده‌ای می‌شود؟ در واقع سیستم هدایتگر برای این طراحی شده است که بتواند محل سر و کویل را نشان دهد.
برای انجام یک جلسه نویگیشن ابتدا باید تصمیم بگیریم که با یا بدون استفاده از MRI می‌خواهیم جلسه را انجام دهیم.
سیستم هدایتگر حتما از یک دوربین مادون قرمز، گوی‌های آیینه ای و نرم‌افزار تشخیص ابزار موقعیت استفاده می‌کنند.
هنگام کار با دستگاه TMS می‌توان با استفاده از سیستم 20-10 تقسیم بندی EEG که در قسمتهای قبل توضیح داده شد و همچنین با استفاده از نرم افزار های موجود نقاط آناتومیک هدف را به عنوان قرار گیری کویل TMS تعیین نمود.
فعالیت قلب با یک انقباض عضلانی بسیار هماهنگ، که پس از یک موج الکتریکی بوجود می آید، همراه است.
از دیگر کلاس های رایج سیگنال های نوروفیزیولوژیک که برای آزمایش های بالینی استفاده می شوند، پتانسیل های شنوایی، بصری و حسی پیکری (AEP، VEP و SSEP) را می توان نام برد. این سیگنال ها نشان دهنده پاسخ مغز به یک محرک استاندارد مانند بریدن صدا، کلیک، فلاش نور، تغییر یک الگوی بصری یا یک پالس الکتریکی که به عصب داده می شود، می باشد.