آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

درسنامه ها

الکتروانسفالوگرافی (12)

16 اردیبهشت 1396 348 بازدید
به دلیل پیچیدگی ذاتی EEG، برخی از روش‌های پردازشی می‌بایست روی آن بکار گرفته شوند تا معیارهایی قابل‌اندازه‌گیری استخراج شوند.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (12)

16 اردیبهشت 1396 338 بازدید
جهت و مقدار میدان های گرادیان با دو قانون قدیمی الکترومغناطیس شامل قانون آمپر و قاون دست راست قابل بررسی است.

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (12)

16 اردیبهشت 1396 298 بازدید
در سال 1963 Aime´ Limoge این روش تحریک را ابداع کرد و به جریان Limoge معروف می باشد.در این روش تحریک الکتریکی از سه الکترود استفاده می شود

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (10)

07 اردیبهشت 1396 240 بازدید
1- این روش یک روش غیر تهاجمی (noninvasive) می‌باشد که بدون ایجاد آسیب به بدن میتواند روی فرد تاثیر گذار باشد. غیر تهاجمی بودن این روش به ما کمک می‌کند که بتوانیم از آن برای افراد نرمال و بیمار با حفظ ایمنی (در آینده توضیح خواهم داد) استفاده نماییم.

الکتروانسفالوگرافی (10)

07 اردیبهشت 1396 407 بازدید
فرکانس‌های بالاتر از 30 هرتز به ریتم ‌گاما نسبت داده می‌شوند؛ اگرچه دامنه این امواج بسیار اندک و رخداد آنها بسیار نادر است.
دستگاه های fNIRS موج پیوسته (CW) اغلب نیازمند افزایش فاصله بین منبع و آشکارساز می باشند، زیرا افزایش این فاصله اجازه ی مطالعه در عمق های بیشتر از مغز را می دهد. عبور فوتون نوری از بافت های با عمق بیشتر باعث می شود که اطلاعات بیشتری از فعالیت مغزی را در اختیار ما قرار دهد.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (11)

07 اردیبهشت 1396 447 بازدید
با عبور جریان الکتریکی از داخل کویل ها میدان مغناطیسی ثانویه ایجاد می شود. میدان حاصل از این گرادیان ها به مقدار خیلی کمی میدان اصلی را با یک الگوی قابل پیش بینی منحرف می کند و به نوعی ...

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (10)

07 اردیبهشت 1396 284 بازدید
در این حالت جریان مستقیم اعمال شده به پالس هایی تقسیم می شود، که در نتیجه دو پارامتر طول پالس (PD) و فاصله بین دو پالس (IPI) را خواهیم داشت. برای نخستین بار جابرزاده و همکارانش در سال 2014 از این روش تحریک الکتریکی استفاده کردند.

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (11)

07 اردیبهشت 1396 548 بازدید
یکی از زیرمجموعه های tPCS روش CES می باشد که با شدت و فرکانس و شکل موج خاصی اعمال می شود.

الکتروانسفالوگرافی (9)

24 فروردین 1396 540 بازدید
موج بتا فعالیت الکتریکی مغز است که درون محدوده‌ی 14 تا 30 هرتز تغییر می‌کند. امواج بتا ریتم بیدار معمول مغزی است که با تفکر فعال، توجه فعال، تمرکز روی محیط اطراف یا حل مسائل پیچیده‌ مرتبط است و
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading