آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS)

استفاده از تحریک الکتریکی برای نخستین بار به استفاده از گربه ماهی ها، در روم و یونان باستان برمی گردد. آنها از ماهی های الکتریکی برای درمان سردرد استفاده می کردند.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading