آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

در ساده ترین حالت، یک آزمون تشدید مغناطیسی، به ترتیب شامل قراردادن نمونه ها در یک میدان مغناطیسی خارجی (B0) برای جهت دادن ممنتوم زاویه ای هسته ها، بکار بردن پالس فرکانس رادیویی ...
در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، راستای محور ممان های مغناطیسی هسته ای بصورت تصادفی قرار می گیرد و در نتیجه اثر همدیگر را خنثی کرده و میدان مغناطیسی خارجی صفر می شود.
در ساده ترین حالت، یک آزمون تشدید مغناطیسی، به ترتیب شامل قراردادن نمونه ها در یک میدان مغناطیسی خارجی (B0) برای جهت دادن ممنتوم زاویه ای هسته ها، بکار بردن ...
اتم هایی که دارای تعداد فرد پروتون و یا نوترون هستند دارای خاصیت مغناطیسی می باشند و در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی در انها دوقطبی مغناطیسی ایجاد می شود.
تصویربرداری ام آرآی یک روش غیرتهاجمی است که برخلاف مدالیته های دیگر تصویربرداری مانند سی تی اسکن، رادیولوژی، پزشکی هسته ای و ...
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو