آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (25)

06 شهریور 1396 311 بازدید
تصاویر حاصل از روش ام ار آی باید بتواند کنتراست لازم بین بافت ها و پاتولوژی های مختلف ایجاد کند.
تفاوت در زمان سیگنال: در توالی های پالس اغلب بایستی بعد از جمع آوری سیگنال و قبل از پالس تحریک بعدی مدت زمانی صرف شود که ...
یک تصویر معمولی MRI ممکن است دارای میلیونها وکسل باشد که هر کدام سیگنال MRI خود را تولید میکند. تجزیه و تحلیل چنین آرایه بزرگی از اطلاعات بسیار پیچیده است.
فضای K در واقع آرایه ای از اعداد است که اطلاعات فرکانس فضایی را نشان می دهد. سلول های فضای K بطور معمول روی یک گرید مربع شکل و با دو محور Kx (محور افقی) و Ky (محور عمودی) نشان داده می شوند.
نسبت سیگنال به نویز یا SNR: معیاری ترکیبی از سیگنال حاصل از آزمون ام آر آی خالص و نویز حرارتی و منابع دیگر نویز است. بطور کلی SNR نسبت بین شدت سیگنال به شدت نویز را گویند.
Acquisition time: به کل زمان مورد نیاز برای انجام یک آزمون گفته می شود ولی زمان لازم برای بازسازی تصویر را شامل نمی شود.
Image reconstruction: پروسه ایجاد تصویر از یکسری از داده های خام اندازه گیری شده را گویند. در ام آرآی از تبدیل فوریه برای بازسازی تصویر استفاده می شود.
آسایش عرضی یا T2 (اسپین-اسپین): بعد از قطع RF، بردار مغناطیسی عرضی شروع به کاهش می کند که به آن آسایش عرضی یا T2 گویند
همانطور که در درسنامه های پیشین اشاره شد، قبل از اعمال هرگونه پالس RF سیستم باید در ابتدا در وضعیت تعادل گرمایی با محیط خود ...
Echo train: به تعداد دو یا بیشتر اکو در یک سکانس گفته می شود که هر کدام از آنها یک خط از انکدینگ فاز را میدهد.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو