آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (EEG)

الکتروانسفالوگرافی (5)

03 اسفند 1395 630 بازدید
بسیاری از اختلالات مغزی توسط ارزیابی چشمی سیگنال EEGقابل تشخیص می‌باشند. در افراد سالم ویژگی‌های سیگنال EEG نظیر دامنه و فرکانس از یک وضعیت به وضعیت دیگر مانند بیداری و خواب دستخوش تغییر می‌گردند.

الکتروانسفالوگرافی (4)

25 بهمن 1395 582 بازدید
الکتروانسفالوگرافی روشی غیرتهاجمی برای مطالعه فعالیت مغزی است که از رزولوشن زمانی بالایی برخوردار بوده و راه را برای تشخیص بسیاری از اختلالات نورولوژیکی و دیگر ناهنجاری‌های بدن انسان هموار می‌سازد.

الکتروانسفالوگرافی (3)

18 بهمن 1395 834 بازدید
جریان‌های اولیه درون‌غشایی، جریان‌های ثانویه یونی در طول غشای سلول در فضای داخل‌سلولی و خارج‌سلولی ایجاد می‌نماید. بخشی از این جریان‌ها که در فضای خارج‌سلولی جریان می‌یابند به طور مستقیم مسئول تولید پتانسیل‌های میدان هستند

الکتروانسفالوگرافی (2)

07 بهمن 1395 546 بازدید
پتانسیل‌های پس‌سیناپسی در سلول‌های عصبی توسط ایمپالس‌های (پتانسیل‌های عمل) دریافت‌شده از دیگر نورون‌ها ایجاد می‌گردند. ایمپالس در نورون آورنده موجب رهاسازی انتقال‌دهنده عصبی از پایانه‌های عصبی آن می شود که در شکاف سیناپسی به سمت غشای نورون پس‌سیناپسی منتشر شده و در آنجا با یک گیرنده‌ی خاص وارد برهم‌کنش می گردد.

الکتروانسفالوگرافی (1)

04 بهمن 1395 793 بازدید
سیستم اعصاب مرکزی یا به طور اختصاصی مغز انسان از میلیاردها سلول تشکیل شده است که بخش عمده‌ی آن را نورون‌ها تشکیل می‌دهند. هر نورون از آکسون‌، دندریت‌ و جسم سلولی تشکیل شده است.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading