آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (EEG)

الکتروانسفالوگرافی (18)

25 خرداد 1396 393 بازدید
حاصل میانگین‌گیری بر روی trialهای یک فرد، موج ولتاژ متغیر با زمانی است که شامل تعدادی پیک‌های مثبت و منفی می‌باشد.

الکتروانسفالوگرافی (14)

06 خرداد 1396 423 بازدید
Coherence معادل ریاضی ضریب خودهمبستگی در حوزه‌ی فرکانس است. به طور مثال Coherence که بین 0 و 1 تغییر می‌کند مشابه مربع ضریب همبستگی معیاری از ارتباط خطی بین دو متغیر است.

الکتروانسفالوگرافی (15)

06 خرداد 1396 526 بازدید
تفاوت در مقادیر مطلق EEG که در نواحی الکترودی مختلف ثبت شده‌اند نیز دارای ارزش کلینیکی است. در آزمودنی‌های سالم تفاوت دامنه معیاری از میانگینIQ فرد قلمداد می‌گردد.

الکتروانسفالوگرافی (12)

16 اردیبهشت 1396 320 بازدید
به دلیل پیچیدگی ذاتی EEG، برخی از روش‌های پردازشی می‌بایست روی آن بکار گرفته شوند تا معیارهایی قابل‌اندازه‌گیری استخراج شوند.

الکتروانسفالوگرافی (10)

07 اردیبهشت 1396 383 بازدید
فرکانس‌های بالاتر از 30 هرتز به ریتم ‌گاما نسبت داده می‌شوند؛ اگرچه دامنه این امواج بسیار اندک و رخداد آنها بسیار نادر است.

الکتروانسفالوگرافی (11)

07 اردیبهشت 1396 380 بازدید
توسعه‌ی علوم کامپیوتر در دهه‌ها‌ی 60 و 70 میلادی، راه را برای ارزیابی و کمی‌سازی دقیق پارامترهای EEG بیش از آنچه تا به آن زمان با مشاهده داده‌های خام EEG میسر بود هموار ساخت و به تولد Quantitative EEG یا QEEG انجامید.

الکتروانسفالوگرافی (9)

24 فروردین 1396 516 بازدید
موج بتا فعالیت الکتریکی مغز است که درون محدوده‌ی 14 تا 30 هرتز تغییر می‌کند. امواج بتا ریتم بیدار معمول مغزی است که با تفکر فعال، توجه فعال، تمرکز روی محیط اطراف یا حل مسائل پیچیده‌ مرتبط است و

الکتروانسفالوگرافی (8)

03 فروردین 1396 436 بازدید
امواج آلفا در محدوده‌ی 8 تا 13 هرتز قرار می‌گیرند. دامنة موج آلفا متغير است، اما اغلب در بزرگسالان کمتر از 50 ميکروولت است.

الکتروانسفالوگرافی (7)

18 اسفند 1395 450 بازدید
امواج تتا در محدوده‌ی 8 – 4 هرتز قرار میگیرند. محل مشاهدة امواج تتا، جای ثابت و مشخصی در مغز نیست و اغلب در همة قسمت¬های مغز ديده می¬شود.

الکتروانسفالوگرافی (6)

13 اسفند 1395 461 بازدید
امواج دلتا آهسته‌ترین ریتم‌ مغزی بوده و در محدوده‌ی فرکانسی 4- 5/0 هرتز قرار می‌گیرند. امواج دلتا دارای پایین‌ترین فرکانس و بالاترین دامنه در بین ریتم‌های مغزی می‌باشند؛
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو