FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: ژن

این اطلس نمایانگر نزدیک به ۲۵۰ منطقه‌ی از نظر ساختاری متمایز است که هر یک بر اساس بررسی ۱۰ مغز تهیه شده‌اند. بیش از ۲۴۰۰۰ برش مغزی بسیار نازک دیجیتال شده، به صورت سه‌بعدی گردآوری‌شده و توسط کارشناسان، نقشه‌برداری شده‌اند.
برای هر سلول بدن زمانی وجود دارد که باید تصمیم بگیرد تا برای باقی عمرش چه کاری می‌خواهد انجام دهد. در مقاله‌ای که در ژورنال PNAS منتشر شده است، محققان NIH برای اولین بار گزارش می‌دهند که ژن‌های ویروسی قدیمی که زمانی "DNA Junk" یا دی‌ان‌اِی بی‌رمز خوانده می‌شدند ممکن است در این فرآیند نقش داشته باشند.
به منظور بررسی عملکردی ژن‌های موثر در بروز ناتوانی ذهنی، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی یک آزمایشگاه مطالعاتی و پژوهشی در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشکده‌ی علوم بهزیستی و توانبخشی ایجاد و راه اندازی شد.
یک دانشمند چینی که اولین بار با کاشتن ژن‌های انسانی در مغز میمون‌ها، باعث بهبود فعالیت‌های شناختی مغزشان شده بود، از آزمایش خود دفاع کرده، و همین امر جامعه‌ی علمی را به دو دستگی کشانده است.
دسته‌ای از ژن‌هایی که فقط در انسان یافت شده است، ممکن است نقش اساسی در تکامل مغز بیش از اندازه بزرگ انسان‌ها داشته باشند.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading