آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: نقشه برداری مغز

یک تیم به رهبری پروفسور Stuart A. Gilder و Christoph Schmitz نقشه‌ی توزیع ذرات مغناطیسی در مغز افراد مرده را به دست آوردند.
دانشمندان نقشه‌ی بسیار دقیقی از بیش از یک میلیارد اتصال سلول‌های مغزی تهیه کرده‌اند، که چگونگی تشکیل و یادآوری خاطرات را روشن می‌کند.
کارگاه یک روزه‌ی ارزیابی پلاستیسیته‌ی مغز با استفاده از fMRI و DTI در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، به تدریس خانم دکتر لیلا علی بیگلو و آقای دکتر محمدرضا ناظم‌زاده برگزار شد.
در روزهای پنج شنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، کارگاه دو روزه‌ی نوروفیدبک در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و با حضور ۳۰ شرکت کننده از پژوهشگران رشته‌های روانشناسی، روانپزشکی و علوم اعصاب برگزار شد.
با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فن‌آوری‌های شناختی و در راستای ترویج دانش علوم شناختی در استان اصفهان، آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به چندین دستگاه و فن‌آوری‌های پیشرفته در حوزه‌های علوم شناختی مجهز شد.
ام آر آی مولکولی یک شاخه‌ی در حال پیشرفت و دارای پتانسیل زیاد در کاربردهای بالینی است. انتخاب توالی مناسب، قدرت میدان و نوع ماده‌ی کنتراست زا، به طور عمده به کاربری بستگی دارد.
یک تیم تحقیقاتی یک تصویر سه بعدی با وضوح بالا از مغز یک مگس میوه تولید کردند که تک تک 100.000 نورون موجود در مغز مگس را نشان می‌داد. به طوری که محققان می‌توانند تا مقیاس نانو در آن بزرگنمایی کرده و مسیرهای خاص نورونی را دنبال کنند.
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز سمینار تخصصی یک رو‌زه‌ی کاربرد تصویربرداری مغز در روانپزشکی را در چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران و رزیدنت‌های رشته‌های روانپزشکی، جراحی مغز و اعصاب و روانشناسی برگزار کرد.
کارگاه مهارتی اصول فیزیک MRI، کاربردهای آن و اصول اخذ داده، با هدف آموزش مبانی تئوری، فیزیک و نحوه‌ی کارکرد دستگاه MRI و ایجاد مهارت اولیه‌ی کار با آن در تاریخ ۱ و ۲ مرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.
دوازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی کشور در تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیر ۱۳۹۷، در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد و محققین این رشته گردهم آمده و طی دو روز آخرین دستاوردهای خود را ارائه کردند.