آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دومین نشست پژوهشگران نقشه برداری مغز ویژه‌ی کاربران خدمات آزمایشگاه را برگزار کرد.
سمینار آموزشی مهارتی تازه‌های تروما به سر در نقشه برداری مغز، ویژه جراحان مغز و اعصاب توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور برگزار شد.
کارگاه دو روزه‌ی نوروفیدبک مقدماتی، دوازدهمین رویداد جانبی دومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز در تاریخ ۱۱ و ۱۲ مهر ۱۳۹۷ با همکاری کلینیک پارند برگزار شد.
سمینار آموزشی مهارتی تازه‌های تروما به سر در نقشه برداری مغز، ویژه جراحان مغز و اعصاب توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور برگزار شد.
نهمین رویداد جانبی سمپوزیوم، کارگاه سه روزه‌ی ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال‌های EEG در علوم اعصاب، توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و در محل آزمایشگاه در تاریخ ۷ تا ۹ مهر ۱۳۹۷ برگزار شد.
هشتمین رویداد جانبی دومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران، نشست ویژه‌ی متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه‌برداری مغز در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۸، در محل آزمایشگاه برگزار شد.
کارگاه تئوری-عملی آنالیز تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (task-fMRI)به عنوان سومین رویداد از سری رویدادهای جانبی دومین سمپوزیوم نقشه‌برداری مغز ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ و با ظرفیت محدود ۱۰ نفر برگزار شد.
آزمایشگاه ملی نقشه‏ برداری مغز دومین مسابقه‌ی ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC) را با تاکید بر کاربرد سیگنال‌های مغزی در توانبخشی طی دو مرحله برگزار کرد.
در تاریخ ۲ و ۳ مهرماه ۱۳۹۷ اولین رویداد از سری رویدادهای جانبی سمپوزیوم، کارگاه تئوری-عملی آشنایی با مبانی fMRI و MRI و اصول اخذ داده‌ی fMRI، با هدف آموزش مبانی تئوری و عملی در زمینه‌ی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی برگزار شد.
با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، و با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی، دومین مدرسه تابستانه علوم شناختی با محوریت...