آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: مخچه

به همت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، سومین نشست کتابخوانی کارگروه نوروفیزیولوژي در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از علاقه مندان به علوم اعصاب از رشته‌های مختلف، و در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید، آقایان علیرضا نوری و علی لک، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، آناتومی سیستم عصبی محیطی، نخاع و ساقه مغز را آموزش دادند.
تحقیقات انجام شده در انستیتو مغز او’دانل برای نخستین بار شواهدی را به دست می‌دهد مبنی بر این که بخشی از مخچه، ناحیه‌ای نزدیک به ساقه‌ی مغز که پنداشته می‌شد تنها در هماهنگ‌سازی حرکات، ایفای نقش می‌کند، در بروز رفتارهای اوتیستی بسیار تاثیرگذار است.