آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: فراصوت

در هفتم نوامبر سال ۱۸۶۷، ماری کوری، پیشگام در تحقیقات حوزه‌ي رادیو اکتیویته، در لهستان متولد شد.
با هدف توسعه پژوهش بر مرزهای دانش و فناوری و زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت‌های مهندسی داخل کشور و به منظور ایجاد رقابت جهت ساخت ابزارهای نوین در ...
مهندسین پزشکی کلمبیا از فراصوت فراجمجمه‌ای و تزریق میکروحباب‌ها به درون سیاهرگ، برای باز کردن مسیری در سد خونی-مغزی، به منظور دارو رسانی استفاده می‌کنند.
محققان دانشگاه استنفورد تکنیکی را طراحی کرده و توسعه داده‌اند که می‌تواند بدون ایجاد تهاجم در مغز، فعالیت ناحیه‌ی خاصی از مغز را کنترل کرد. این کار با استفاده از نانوذرات دارویی صورت می‌گیرد که توسط باریکه‌ی فراصوت متمرکز فعال می‌شوند.
گروهی از بیماران مبتلا به آلزایمر در یک آزمایش به دانشمندان اجازه دادند که با تابش امواج فراصوت به مغزشان، موقتا سد خونی مغزی را در مقابل عبور مواد بشکنند.