آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: طیف‌نگاری مادون قرمز

پس از برگزاری موفق سمینار‌ استان هرمزگان و کرمان در ماه آذر، سمینار دو روزه ویژه‌ی گیلان در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دی ۱۳۹۷ برگزار شد.