آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: ربات

این چیپ (تراشه) نورومورفیک، داده‌ها را مانند مغز پردازش می‌کند، و بر مشکلاتی که نسل اول هوش‌های مصنوعی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، فائق می‌آید.
دستیاران اجتماعی با گذشت زمان، به سرعت در بخش‌های مختلف زندگی انسان‌ها متداول می‌شوند.
پژوهشگران کشورمان با کمک فناوری، رباتی طراحی کردند تا کمک حال افراد ناتوان باشد.