آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: توجه

ارزیابی شناختی به سنجش عمیق مهارت‏ها و توانایی‌های مرتبط با عملکرد مغز مربوط می‏شود. این عملکردها شامل توجه، حافظه، استدلال، حل مسأله، تصمیم‌گیری، زبان، هوش و ... می باشند و گستره‌ی وسیعی از کاربردها را در حوزه‌‌ی سلامت و درمان، ورزش، آموزش و پرورش، استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و ... در بر می‏گیرد.
پروفسور Stephen Williams از انستیتو مغز کوئینزلند اینگونه توضیح می‌دهد: اگر ما بخواهیم همه حواس خود را بر موضوع خاصی متمرکز کنیم، مغز ما سایر موارد را فیلتر می‌کند.
خودآگاهی نیازمند فعالیتی دائمی و نشأت گرفته از داخل مغز است. مدولاسیون این فعالیت مبنای فرآیند الکتروانسفالوگرافی EEG و ایجاد حالت خواب، رویا و ادراک می‌باشد.
اطلاعات بصری گسترده‌ای که از طریق دستگاه‌های ردیابی چشم در اختیار محققان قرار می‌گیرد، این سیستم‌ها را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقیقاتی در حوزه‌ی رفتار و تصمیم‌گیری تبدیل کرده است.