آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: تحریک فراجمجمه‌ای

اولین دوره مهارتی دو روزه‌ی آشنایی با TMS and navigation system با تدریس مهندس نرگس صادق بیگی، کارشناس بخش تحریک مغناطیسی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.