آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای

دکتر "محمد حسین مقامی" کارشناس ارشد ستاد توسعه‌ی علوم و فن‌آوری‌های شناختی اعلام کرد: این اقدام در راستای تمرکز بر تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و همچنین ...
یک گروه از محققین دانشگاه پنسیلوانیا مطالعه‌ای را ترتیب داده‌اند که نشان می‌دهد شوک‌های مغزی با حداقل تهاجم، می‌تواند کاری کند که فرد کمتر دست به انجام اعمال خشونت آمیز بزند.
نمونه‌ای از یک سیستم تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با قابلیت تولید انواعی از جریان‌های ثابت و متغیر در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس استانداردهای بین‌المللی طراحی و ساخته شد.