FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمپوزیوم ها و کنفرانس ها ( گذشته )

11 تیر
11 آبان

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

18 مهر

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2018)

2 مهر

اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2017)