آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سایکوفیزیک

سایکوفیزیک یک شاخه از علم است که پاسخ سیستم حسی ما را نسبت به یک محرک، به صورت کمی بررسی می کند. این محرک ها باید به صورت عینی قابل اندازه گیری باشد مثلا تغییرات درخشندگی نور یک لامپ. حواس بینایی،شنوایی،چشایی،بویایی،لامسه و زمان به طور معمول در سایکوفیزیک قابل مطالعه هستند.

رشته سایکوفیزیک برای اولین بار در سال 1860 توسط گوستاو فخنر (Gustav Fachner) بنیان گذاری شد. او روش های مختلفی برای اندازه گیری کمی ارتباط بین محرک و ادراک معرفی کرد. با توجه به مطالعاتش ، فخنر یک مقیاس لگاریتمی را معرفی کرد که امروزه نیز با عنوان مقیاس فخنر مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات (بالا)

عینک ردیاب چشم (بالا)

عینک ردیاب چشم

Eye tracking Tobii Pro Glasses 2
Gaze sampling frequency 50 or 100 Hz
Calibration procedure One point
Calibration validation Yes
Parallax compensation Automatic
Slippage compensation Yes, 3D eye model
Tracking technique Corneal reflection, binocular, dark pupil tracking
Pupil measurement Yes, absolute measure

ردیاب چشمی (بالا)

ردیاب چشمی

Specification of Tobii TX300 eye tracker unit  
Sampling rate (binocular) 300 Hz *
Sampling rate variability <0.3%
Processing latency 1.0-3.3 ms
Total system latency <10ms

1- مطالعات با ردیاب چشمی: (بالا)

در این آزمایشگاه از عینک ردیاب چشمیTobii pro 2 با فرکانس 50 و یا 100 هرتز و همچنین از سیستم 300 هرتز Tobii X300استفاده می شود. برای اجرای نرم افزار آن از سیستم با مشخصات 3.20 GHz Intel Core i5 CPU and 8GB of RAM استفاده میشود.

2- مطالعات بدون ردیاب چشمی (بالا)

برای این مطالعات از 3 سیستم با مشخصات. 3.20 GHz Intel Core i5 CPU and 8GB of RAM استفاده می شود.

3- نرم افزارهای نصب شده: (بالا)

  • Matlab
  • psychtoolbox
  • Psychopy
  • Java
  • SPSS

فهرست خدمات (بالا)

ردیاب چشمی (بالا)

یکی از راههای اندازه گیری بخش رفتاری انسان ها ، ثبت کردن حرکت چشم آنهاست. چگونگی حرکت چشم و جهت نگاه آن می تواند اطلاعاتی درباره چیزهایی که به آن فکر می کنند را به ما بدهد. معمولا از ردیاب چشمی با یک تست رفتاری همزمان استفاده می شود.جهت کاهش حرکت سر هنگام آزمون با ردیاب چشمی ،از یک نگهدارنه برای ثابت نگه داشتن سر استفاده می شود.

تست های رفتاری (بالا)

در این آزمایش ها فرد مقابل صفحه مانیتور می نشیند و یک محرک دیداری یا شنیداری و هردوی آنها برای او اجرا می شود. آزمودنی باید به محرک با فشردن کلید و ... پاسخ دهد.