آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

راهنمای استفاده از خدمات

پذیرش پروژه

برای رزرو و استفاده از خدمات آزمایشگاه ، فرم زیر را تکمیل و به آدرس Reception@nbml.ir ارسال نمایید.

بزودی با شما تماس خواهیم گرفت.

 

 

دانلود فایل مربوطه