FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها

25 مرداد

سمینار دو روزه آموزشي مهارتی ویژه استان یزد

18 مرداد

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان فارس)

4 مرداد

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان اصفهان)

3 خرداد

سمینار سه روزه آموزشی مهارتی