آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

24 آبان

سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان کرمانشاه)

5 مهر

ارزیابی و تشخیص اختلالات خواب: با رویکرد علوم اعصاب شناختی

2 مهر

اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2017)

15 شهریور

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان آذربایجان شرقی)

1 شهریور

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان خراسان)

25 مرداد

سمینار دو روزه آموزشي مهارتی ویژه استان یزد

18 مرداد

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان فارس)

4 مرداد

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی (ویژه استان اصفهان)

3 خرداد

سمینار سه روزه آموزشی مهارتی