FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها، وبینار ها و پنل ها ( گذشته )

2 اسفند

کاربرد سایبرنتیک و آشوب در پردازش سیگنالهای حیاتی

30 بهمن

وبینار فیزیولوژی مغز و شناخت در ارتباط با چرخه های شبانه روزی و اهمیت آن در تحقیقات تحریک مغزی

29 بهمن

کاربردهای یادگیری ماشین در پردازش سیگنالهای پزشکی

28 بهمن

کاربرد های VR در علوم اعصاب

23 بهمن

وبینار آخرین اخبار از تحریک الکتریکی مستقیم مغز (tDCS)

21 بهمن

نقش تصویربرداری پیشرفته عصبی در بیماریهای مغز

20 بهمن

بهره­ گیری از تکنیک DTI برای تشخیص آلزایمر

19 بهمن

عصب شناسی جذابیت: کاربردی نوین از نقشه برداری مغز

18 بهمن

فیزیک و تکنیک های جنرال ام آر مغز

14 بهمن

واسط‌های مغز-ماشین: مفاهیم اولیه و کاربردها