FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها، وبینار ها و پنل ها ( گذشته )

2 تیر

وبینار کانابینوئیدها و صرع

1 تیر

پنل بررسی ساختار و عملکرد مغز

31 خرداد

چرا تحقیقات هوش مصنوعی در تصاویر پزشکی به پالایش اطلاعات نیاز دارد؟

31 اردیبهشت

سازماندهی کارکردهای اجرایی گرم و سرد در مغز: مدل مبتنی بر شبکه پیش پیشانی-کمربندی در تحقیقات علوم اعصاب شناختی

31 اردیبهشت

کارکردهای اجرایی گرم و سرد در مغز و شبکه پیش-پیشانی-کمربندی: اهمیت در اختلالات روانپزشکی

30 اردیبهشت

کاربرد QEEG در تشخیص اختلالات روانپزشکی

13 اردیبهشت

دیتاستهای بیوبانک نقشه برداری مغز: رویکرد نوین عرضه داده های پژوهشی

9 اردیبهشت

نقش قشر حرکتی زبان و پردازش های مرتبط با پاداش و بیزاری

9 اردیبهشت

عصب-روانشناسی زبان

26 اسفند

بهره­ گیری از مدل­های یادگیری عمیق در تشخیص مراحل آلزایمر